18 september 2015

Att rita ett djurliv

"Att rita ett djurliv."
Ett väldigt finurligt sätt att sprida ett budskap på!15 september 2015

Cowspiracy - nu på Netflix

"Cowspiracy - nu på Netflix."
Idag släpptes filmen Cowspiracy på Netflix och blev därmed betydligt mer lättillgänglig för betydligt fler.


Cowspiracy är dokumentären som lyfter fram djurindustrierna som det enskilt största miljöproblemet idag. Den riktar också stark kritik mot de, som t.ex. flera stora miljöorganisationer, som håller sig undan från att kritisera denna storskaliga djurhållning och istället fokuserar på lågenergilampor etc. som en lösning på miljöproblemen.

Så, bjud hem några vänner som borde skakas om lite och leta upp Cowspiracy på ditt Netflix-konto. Förändring börjar ibland med en film.

10 september 2015

Det vi inte skrev

"Det vi inte skrev."
Vi har debatterat minkar i Svenska Dagbladet de senaste dagarna. Vårt första inlägg hade rubriken ”Stark opinion för att stänga minkfarmer” - och i samband med vårt debattinlägg så släppte vi en ny opinionsundersökning som visar att motståndet mot pälsdjursfarmer i Sverige är fortsatt starkt: 8 av 10 svenskar vill se ett förbud.

Någon dag senare svarade Svensk Mink, som pratade om lögner etc. I vår replik - med rubriken "Minknäringen saknar helt folkligt stöd” - besvarar vi deras kritik mot vår ursprungliga debattartikel.

Läs gärna alla tre om du vill skapa dig en aktuell bild av debatten just nu. Vill du ha en sammanfattning så säger jag som Hans Rosling: vi har rätt, de har fel.

En sak som vi dock inte skrev i våra debattartiklar rör ett argument som pälsbranschen återkommer till. De refererar nämligen ofta till en egen opinionsundersökning som de menar visar att detta inte är en viktig fråga för svenska folket. Så här skriver Svensk Mink:
"Betydligt mer intressant, inte minst för våra politiker, var ett annat svar i samma undersökning - svaret på frågan om hur viktig Djurens rätts fråga om ett förbud mot minklantbruk var för dem. Sju av tio svarade att det inte är någon viktig fråga alls.
Om det sedan stämmer, som minkbranschens representant Johan Dalén skriver, att pälsdjursfarmer (eller minklantbruk på pälsbranschspråk) inte är en viktig fråga för svenska folket - ja, då är väl saken ganska enkel: ingen skulle sakna minkfarmerna om de försvann. För de över en miljon minkarna som varje år dödas i svensk vore det däremot en väldigt stor förbättring.

Ytterligare ett argument för ett förbud alltså.