27 maj 2013

Djurbeslut från Miljöpartiets partikongress

"Djurbeslut från Miljöpartiets partikongress."
I helgen deltog Djurens Rätt på Miljöpartiets kongress i Västerås. En liten notis, plus en bild, om vårt deltagande kommer i nästa nummer av Djurens Rätts tidning - men för den som är nyfiken försökte jag sammanfatta de djurbeslut som togs under deras kongress.

Reservationen är förstås att ibland ett förslag avslogs men bifölls med en annan formulering, men jag tror att jag fick rätsida på det mesta. Annars går det utmärkt att hojta - protokollet går att läsa här.

Bifall
 • Alla djur har ett egenvärde oavsett deras nyttighet för människan.
 • Djurförsök ska snarast tas bort och ersättas av djurfria metoder.
 • Vi vill förbjuda att djur hålls endast för pälsändamål. (Och: "Pälsdjursindustri är inte acceptabelt.")
 • Sverige ska arbeta internationellt för att förbudet mot kommersiell valfångst efterlevs.
 • Ambitionerna i djurskyddslagstiftningen speglas inte fullt ut i verkligheten, och lagens efterlevnad måste förbättras.
 • Djuren ska ha rätt och möjlighet till ett naturligt beteende, och då måste djurhållningen anpassas till det.
 • För att komma längre i djurskyddsstandard måste Sverige arbeta aktivt inom EU för att höga standarder ska gälla inom hela unionen, och för att enskilda medlemsländer ska få gå före. Sverige bör verka för att bindande regler om djurskydd utarbetas också inom FN och WTO.

Avslag
 • Fiskar är liksom andra djur levande och kännande individer och bör ingå på likvärdigt sätt i djurskyddslagstiftningen.
 • Djurcirkus medför stress och lidande, särskilt för vilda djur. Vi vill därför verka för ett förbud mot cirkus med djur.
 • Avel som kan medföra lidande för djuret ska vara förbjuden. (Men bifall på: "Vi vill stärka arbetet mot avel som kan medföra lidande för djuren.")
 • All lagstiftning som rör djur ska samlas i en djurbalk.
 • Jakt ska bedrivas hänsynsfullt, reglerat och långsiktigt. (Men bifall på: "Jaktformer som utsätter djur för onödigt lidande ska inte vara tillåtna.")
 • Internationella handelsavtal ska inkludera djurskyddsfrågan för att begränsa import av mat från länder med sämre djurskydd.

1 kommentar:

 1. Sorgligt. Miljöpartiet är inte längre vare sig ett djurrättsparti eller ett miljöparti. Och då förstår jag inte meningen med partiet; vem utom södermalmsjournalister, som låtsas vara radikala men är borgerliga som få, kan vilja rösta på Miljöpartiet numera? Det är också den senare gruppens förtjänst att partiet ännu är så stort, för något innehåll har de då inte längre. Jag brukade tycka Birger Schlaug kändes tomtig när han klagade på att Miljöpartiets ideologi skulle ha försvunnit, men han hade nog tyvärr rätt.

  Det behövs alltså ett nytt parti. Undrar om ett renodlat djurrättsparti likt Nederländernas skulle fungera här. Antagligen svårt med tanke på 4 %-spärren.

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.