3 februari 2014

Djurtransporter i fokus (men inte tillräckligt)

"Djurtransporter i fokus (men inte tillräckligt)"
I förra veckan lämnade riksdagsledamoten Jens Holm (V) in en interpellation om färre djurtransporter till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C). Idag lyfts frågan också i en Ledare i Expressen.

Jens Holm lyfter i sin interpellation att djurtransporterna blir fler och längre. Svenska grisuppfödare skickar grisar till Tyskland för slakt och djuruppfödare i norra Sverige låter transportera sina djur till slakt i södra Sverige. Ofta överskrids här den svenska regeln om att slaktdjur inte får transporteras längre än åtta timmar. Ett kryphål i lagen är att djuren klassas som "livdjur", det vill säga för vidare uppfödning, istället för slaktdjur. Livdjur får transporteras längre, men det är ingenting som hindrar att även livdjur slaktas direkt efter ankomst. Ofta görs detta för att uppfödaren väljer det slakteri där den får mest betalt för djuren snarare än det som ligger närmast.

Interpellationen summeras i följande frågor från Jens Holm till Eskil Erlandsson:
  • Avser ministern att vidta åtgärder för att djurtransporterna ska bli kortare och färre?
  • Avser ministern att ta initiativ på EU-nivå för att djurens välfärd ska kunna överordnas den inre marknadens krav på fri rörlighet, till exempel att Sverige ska kunna förhindra att export av djur från Sverige sker på ett sätt som strider mot svensk lag?
  • Avser ministern att vidta åtgärder för att förhindra att slaktdjur transporteras under beteckningen livdjur och därmed längre än åtta timmar?
Planerad dag för debatt är 18 februari i år.

Att (vissa) djur mer eller ses som internationella varor är också något som Tommy Hammarström lyfter på Expressens ledarsida idag under rubriken En plågsam värld av djurtransporter.

Här lyfts fallet med de döda kor som flöt i land i Skåne efter att ha dumpats i Östersjön. En nyhet som vi också skrev om på vår webb. Expressen-skribenten beskriver detta som; "en grym och, åtminstone för mig, okänd verklighet: att kreatur skeppas runt halva jorden i sådana oerhörda mängder." Att tiotusentals nötkreatur fraktas varje år över Atlanten under plågsamma och rent dödliga förhållanden är ju egentligen ingen nyhet.

Men Hammarströms kunskapsnivå i frågan motsvarar förmodligen den svenska befolkningens i stort. Vi (eller, köttätarna) vill helst inte se så mycket av köttets väg till tallriken för då får vi svårt att motivera våra val. Inte ens fallet med korna i Östersjön väckte särskilt stor uppståndelse. Ofta göms sådana här frågor bakom att vi i Sverige har förhållandevis hårda regler gällande djurskydd. Men vad hjälper det när reglerna inte följs och det finns kryphål i lagen som systematiskt används utan att någon blinkar.

LRF vill öka tiden för slaktdjurstransporterna men landsbygdsminister Eskil Erlandsson säger tvärt nej. Han har däremot hittills inte visat något större intresse för att få ner längden och mängden djurtransporter.

Vi välkomnar Jens Holms interpellation och hoppas att dessa frågor kan få ta en större plats i den allmänna debatten framöver!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.