14 januari 2015

Ytterligare en uppföljning om Sandra

"Ytterligare en uppföljning om Sandra."
Dagens efter julafton förra året skrev jag här i bloggen om den väldigt positiva, som det tycktes, nyheten om en domstol i Argentina hade slagit fast att orangutangen Sandra bör ses som en icke-mänsklig person och därmed ha rätt till frihet. Men att det redan då fanns vissa tveksamheter kring vad domslutet innebar i relation till de förhoppningar som skapades.

Och tveksamheterna fortsätter.

I sin blogg sammanfattar etologen Marc Bekoff utvecklingen för Sandra så här:
"1) Is Sandra still in the Buenos Aires zoo?
Yes

2) Does anyone know if and when she will leave the zoo and go to a sanctuary?
No

3) Does the action taken on her behalf mean that the zoo has to release her to a sanctuary.
No

4) Is the case of Sandra sort of like window dressing and her status under Argentine law really has not changed?
It appears the answer may be "yes.""
För den som vill läsa mer finns en lång utläggning om det aktuella läget här.

Jag är alltid den förste att hävda att det viktigaste är att åstadkomma en lagförändring och att lagens efterlevnad kommer i steg 2. För att ens nå till steg 2 så behöver steg 1 - en förändring i lagen - tas.

Men i detta fallet verkar det som att den ursprungliga nyheten om Sandra nog inte alls medförde de konsekvenser som många först trodde, inte för andra djur i fångenskap och eventuellt inte ens för Sandra. Tyvärr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.