30 juni 2012

Animals Should Be Off The Menu

"Phil Wollen: Animals Should Be Off The Menu."
Såg en länk till videoklippet nedan för ett par dagar sedan, men tittade bara någon minut och gjorde därefter inte mycket mer med det. Tänkte att det inte var så intressant, och inget vi behövde göra mer med. För en gångs skull (hm...) gjorde jag nog en inte helt korrekt bedömning.

Videoklippet, och talet, har fått väldigt mycket lovord och spridits runt om världen. Än så länge har det 45 000 visningar på Youtube.

Den som talar är Phil Wollen, "a former VP of Citibank and Australian philanthropist who is known to keep out of the limelight". Det ingår i en debatt som arrangeras den 20 mars på The Wheeler Center, i Melbourne i Australien. Hela debatten går att se här, men det är Phil Wollen som är stjärnan i showen.

29 juni 2012

Mediekött

"Lundell och Strage om kött."
Sanna Lundell i Aftonbladet:
"Vill man hålla sig frisk, leva länge och bli smal är det veganmat som gäller. Jag menar inte att alla ska bli veganer, men det vore fint att åtminstone slippa detta kött- slafsande för en tid. Det vore så förbannat skönt om det kunde bli trendigt med grönsaker snart. Om det kunde slå upp några fina, riktigt bra restauranger med vegetariskt tema snart. Underbart vore det."
Fredrik Strage i DN:
"Köttätandet tycks hjälpa oss att hantera ångest, aggressioner och en längtan efter något primitivt. Många av oss gillar känslan av att befinna sig högst upp i näringskedjan. Andra, som jag, äter kött men vill inte tänka på att kotletten varit levande. Ibland försöker jag äta mer etiskt men det innebär oftast bara att jag undviker gulliga djur (som kanin).

Amelie Björks text utmynnar inte – vilket hennes kritiker tycks tro – i en önskan att alla ska sluta äta kött. Hon skriver bara att vi borde ta hand om djuren bättre, ”respektera deras arbete och ta omsorg om deras liv”. Den respekten är dessvärre svår att kombinera med det självbedrägeri jag ägnar mig åt. Jag vill inte ens se en bild av en ko i charkdisken.

Förhoppningsvis kommer det syntetiska ”in vitro”-köttet, som odlas av muskelceller, snart att börja säljas. Jag vill att min biff ska vara sotig och blodig men samtidigt lika abstrakt som steken i ”The matrix”, en film där verkligheten visar sig vara ett datorprogram. I den bästa scenen äter Cypher, spelad av Joe Pantoliano, på restaurang och säger att köttet skulle smaka ännu bättre om han inte visste att det var en digital illusion: ”Okunskap är välsignelse.” Men han vet också – även om han är lite för carnofallogocentrisk för att uppskatta det – att inga djur behövt lida för att han ska bli mätt."

25 juni 2012

Årsmöte med Eurogroup for Animals

"Följ med till Bryssel och årsmöte med Eurogroup for Animals."
Cecilia Mille på Eurogroup for Animals årsmöte.
Under två dagar i juni arrangerade Eurogroup for Animals sitt årsmöte i Bryssel, följt av en djurskyddskonferens. Representanter från flertalet av de drygt 40 medlemsorganisationerna fanns på plats i för att delta. Djurens Rätts Cecilia Mille, ansvarig för internationella frågor, var på plats och berättar.

Eurogroup for Animals är en paraplyorganisation med främsta syfte att samordna medlemsorganisationernas EU-arbete, med fokus på lobbying gentemot EU. Eurogroup är djurskyddets främsta lobbygrupp i EU, med kontor på gångavstånd från EU-institutionerna, och med medlemsorganisationer i varje EU-medlemsland. Djurens Rätt och Djurskyddet Sverige är Sveriges två medlemsorganisationer i Eurogroup for Animals.

Mötet började med att två nya medlemsorganisationer godkändes och välkomnades: World Horse Welfare och Cats Protection. Vi fick information om att organisationen Sea First tyvärr har avslutat sitt medlemskap eftersom de inte fick ut så mycket av det, då Eurogroup åtminstone inte hittills har jobbat med frågor som rör fiskar. Men bra att veta, då deras avslutade medlemskap innebär att Djurens Rätt behöver hålla lite extra koll på detta område nu.

Eurogroups verkställande chef Sonja Van Tichelen har sagt upp sig och slutar på Eurogroup i september. Styrelsen har beslutat att göra en strategisk översyn av arbetet i samband med att hon slutar och man ska tillsätta en ny chef. 

En av de viktigaste frågorna som behandlas just nu gäller EU:s djurskyddsstrategi för de kommande fyra åren (läs det vi sammanfattat om ämnet tidigare). Eurogroup har uttryckt missnöje med resultatet, och har samarbetat med danska regeringsrepresentanter eftersom Danmark för närvarande håller i ordförandeskapet för EU. I dagarna samlade ordförandeskapet samtliga ministrar inom området, och deras budskap var att de var besvikna över resultatet och att de anser att det krävs betydligt högre ambitioner i djurskyddsarbetet.

Under förmiddagen gjordes en genomgång av de hetaste ämnena just nu, och här följer en kort sammanfattning:

Djurförsök
Djurförsök med syfte att testa säkerheten i typer av mat och foder är vanliga, i synnerhet om det rör sig om GMO-mat; då är djurförsök obligatoriska. Eurogroup arbetar för att få alternativ att användas i högre utsträckning.
Musseltoxiner: inom detta område är det obligatoriskt att använda alternativ till djurförsök från 1 jan 2014, men eftersom alternativen redan finns på plats försöker Eurogroup att få medlemsländerna att agera tidigare.
Kemikalietestning: Det pågår en utvärdering av kemikalielagstiftningen REACH och en översyn av EU:s strategi för hormonstörande ämnen.
Försäljning av djurtestade kosmetika- och hygienprodukter: Eurogroup arbetar med ett heltäckande förbud som målsättning.
Exotiska sällskapdjur: Eurogroup försöker begränsa handel, hållande och försäljning av exotiska sällskapsdjur.

Livsmedelsindustrin
Djurtransporter: Lobbying pågår gentemot EU-parlamentet och Rådet. Kommissionen fortsätter trycka på att de vill fokusera på bättre implementering och efterlevnad. Mer om det senare.

Sällskapsdjur
Eurogroup har nyligen anställt en person som arbetar med ”sällskapsdjur”, med fokus på hundar och katter. (Exotiska djur täcks in sedan tidigare av en person som arbetar med frågor som rör vilda djur.) Arbetet ligger i startgroparna fortfarande, och än så länge har ett råd bestående av externa experter med olika erfarenheter tillsatts. Lite längre fram kommer en arbetsgrupp bestående av medlemmar bildas, och denna grupp ska arbeta med att ta fram Eurogroups strategi inom området. Ambitionen är att försöka få EU att ta ett större ansvar för frågor som rör sällskapsdjur, i första skedet genom en kommissionsrapport som Eurogroup kommer att bidra till.

Här följde omval av två ledamöter till Eurogroups styrelse: Michel Vandenbosch från GAIA och Kati Pulli från Animalia.

På eftermiddagen efter årsmötet vidtog en djurskyddskonferens med inbjudna talare och gäster. Först ut som talare var Ladislag Miko, chef för EU-kommissionens avdelning för hälsa och konsumentpolitik. Han inledde direkt med att tala om att kommissionen hör kraven på strängare lagstiftning på transportområdet, men att deras bedömning är att de kan komma längre genom att arbeta för bättre efterlevnad av nuvarande regler (en bakgrund hittar du här). Det märktes tydligt att kommissionen är hårt ansatt av både organisationer och allmänhet i frågan och Miko var noga med att lyfta fram att de har stöd av många av medlemsländerna för sin ståndpunkt.

Miko berättade att de även håller på att undersöka hur medlemsländerna arbetar med genomförandet av de nya EU-reglerna gällande slakt. Till årsskiftet träder ett förbud mot att hålla dräktiga grisar i trångaensamboxar i kraft. Hållningsformen är redan förbjuden i Sverige, men endast knappt hälften av medlemsländerna har angett att de kommer att klara förbudet fullt ut till årsskiftet. Här har kommissionen en strikt hållning enligt Miko, och planerar för åtgärder att vidta mot dem som inte genomför förbudet i tid.

Under frågestunden fick kommissionen ta emot svidande kritik från publiken för att man inte lyssnar på de drygt en miljon medborgare som skrivit under 8hours. Miko hävdade att de behöver mer bevis på att djur lider under transport. Senare på kvällen berättade en representant för den spanska organisationen ANDA, som arbetar med att inspektera transporter, att han rapporterat samma fordon med samma fel tre gånger till kommissionen, och att chauffören berättade för honom att han var den enda som brydde sig om att han inte följde reglerna.

Miko sa också att det saknas tillräckligt med statistik för djurtransporter inom länderna i Europa, medan det finns mycket data över trafiken mellan länder. Han sa att det är mest problem med får och hästar – vilket väcker frågan om det finns ett samband mellan detta och vilka transportfordon som inspekteras – vi vet sedan tidigare att inspektion av hästtransporter är mycket vanligare än för andra djurslag. Grisar och kor var det inte så mycket problem med enligt Miko, som inte ens nämnde kycklingarna. Undertecknad kände lite extra pepp och stolthet över Djurens Rätts nya kampanj som sätter fokus på de ofta bortglömda kycklingarna, som vi vet är de värst drabbade av skador och dödlighet under transport.

Efter en intensiv diskussion med Miko – som inte stannade på fika som utlovat (men det skulle nog inte jag heller ha gjort) – gick programmet vidare till en lättsammare punkt: utdelandet av Eurogroups pris för lovvärda insatser inom djurskyddsområdet. Mottagare av årets pris var David Wilkins, tidigare verkställande chef för Eurogroup. Hans budskap till oss alla var att minnas att vetenskapen står på vår sida, och att vi ska ta vara på möjligheten att lägga fram vetenskapliga bevis för vad vi vill uppnå.

Onsdagens mest givande pass handlade enligt Djurens Rätts representant om djurskyddsproblemen kopplade till viss hundavel. Inbjuden talare var Jemima Harrison, som producerade den sevärda och upprörande BBC-dokumentären ”Pedigree Dogs Exposed” 2008, och en uppföljare nu i år. Jag passade på att fråga om Harrisons syn på den svenska djurskyddslagsutredningens förslag att lägga mycket av ansvaret för att åtgärda problemet läggs på domare för hundutställningar, och hon instämde i Djurens Rätts oro och berättade om sina erfarenheter av domare som själva bedriver extrem avel.

Ett spännande möte i Bryssel är till ända. Undertecknad smiter undan från trängseln av tjusiga lobbyister på flygplatsen för att trycka ut det sista ur tartextuben på lite berest bröd och skopa i sig sin soja-chokladpudding – allt för att kunna ta sig genom säkerhetskontrollen utan ståhej. Snart dags att sova på planet.

Text: Cecilia Mille

19 juni 2012

Djurens Rätt diskuterar vilda djur i fångenskap

"Debatt i Studio Ett om vilda djur på djurparker"
Idag i P1 efter kl. 17 debatterar Djurens Rätts förbundsordförande Camilla Björkbom vilda djur på djurparker, med en zoolog från Borås djurpark. Lyssna gärna, och skriv en klok kommentar på http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5158221
"I söndags avled en djurskötare på Kolmården efter att ha blivit attackerad av djurparkens vargar. Det är fortfarande inte känt vad som hände i hägnet när kvinnan blev attackerad. Flera av de svenska djurparkerna har just varg i sina hägn och vargen ingår in den bevarandeplan som djurparkerna följer. Men bör vilda djur stängas in och visas upp på djurparker? Camilla Björkbom, Djurens Rätt och Daniel Roth, zoolog på Borås djurpark medverkar i Studio Ett."

Cirkuselefanter flyttar utomlands

"Kritik mot bra förslag om cirkuselefanter."
Ni vet vad som händer med djurförsöken om Sverige inför strängare regler? Djurförsöksverksamheten flyttar utomlands. Inte bra. Och ni har väl hört vad som händer med minkarna om Sverige förbjuder pälsfarmning? De transporteras utomlands till länder där man verkligen behandlar dem illa. Nu har vi fått en tredje grupp som också kommer att flytta utomlands - elefanter på cirkus.

Bengt Källquist från Cirkus Maximum säger om droger att det är mest humant att vara missbrukare i Sverige, med tanke på vårt sociala skyddsnät, och att utsatta personer går miste om det bästa landet att... eller vänta nu, det var cirkuselefanter vi pratade om. "Ett svenskt förbud leder enbart till att elefanterna går miste om det djurskyddsmässigt kanske bästa landet i Europa att uppträda i", enligt Bengt Källquist.

Hur vore det om Sverige gavs möjlighet att följa sin djurskyddslag? Konsekvensen av resonemanget ovan är att det aldrig kommer att kunna ske - eftersom det alltid är värre någon annanstans, dit man kan hota med att flytta. Vad är i så fall poängen med att ha "världens bästa djurskyddslag" överhuvudtaget?

18 juni 2012

Boktips om storskalig slakt och inkonsekventa funderingar

"Vi läser två nyutkomna böcker, om storskalig slakt och allt vi inte vet om djur."
Har läst två böcker de senaste två veckorna, och det kommer lite längre recensioner av dem i nästa nummer av Tidningen Djurens Rätt (inte det som precis kom ut). Så håll utkik efter dem framöver. Men lite kort om de två böckerna så länge.

Every Twelve Seconds – Industrialized Slaughter and the Politics of Sight” av Timothy Pachirat var det min kollega Emil som tipsade om. Och det var just schysst gjort, för detta är en av de mest obehagliga böcker om vår tids storskaliga djurhållning som finns att läsa. Det finns inget hopp om en bättre framtid, det är ingen "djurrättslig" person som skrivit boken och förmedlar vad som händer med någon förmildrande blick. Det är ett djur som dör var tolfte sekund.

I have found the place where blood flows” skriver Pachirat i denna bok som är riktigt jobbig att ta sig igenom.

Boken kostar 211 kronor på Adlibris och 213 på Bokus.
Allt jag inte vet om djur” upptäckte jag genom att den recenserades i de flesta större svenska tidningar, vilket är kul. Men kul är däremot inte boken (eller essän). Utan att avslöja för mycket så fick jag trycka i mig en hel del kolsyrehaltiga drycker för att hålla mig alert genom boken. Och jag kan inte låta bli att känna att det är mitt fel, att jag missar något, eller om det är något jag inte fattar...

Det är en bok där Jenny Diski funderar och reflekterar kring vår relation till djur. Och det hon kommer fram till är ungefär att vi faktiskt inte vet något, eller i alla fall väldigt lite. Men den intressanta frågan är förstås vad det vi vet, och inte vet, om djur får för konsekvenser? Även kring detta funderar Diski, men blir då frustrerande inkonsekvent, som jag ser det.

Även denna finns på Adlibris och Bokus, för 184 respektive 199 kronor.

15 juni 2012

Är vegokött det nya Twitter?

"I’m not saying vegan meat is the new Twitter, but GUYS MAYBE VEGAN MEAT IS THE NEW TWITTER." 
Beyond Meat

Cool nyhet från sajten Grist om projektet Beyond Meat, och grundarna till Twitter, Evan Williams och Biz Stone. Spännande värre!
"Twitter cofounders Evan Williams and Biz Stone have some proven expertise in determining the next big thing. So it’s notable that they’re investing in a vegan meat company called Beyond Meat, whose products are said to be the most freakily convincing fake meat yet. Sure, maybe you think you don’t WANT a better fake meat, but you probably thought you didn’t want a social network that let you transmit 140-character bon mots, either.

[....]

Anyway, I’m not saying vegan meat is the new Twitter, but GUYS MAYBE VEGAN MEAT IS THE NEW TWITTER. Or maybe vegan meat is just the new meat, which might be even better."

13 juni 2012

Så röstade riksdagsledamöterna

"Så här röstade partierna om minkfarmningen."
Nedan finns en bild över har partierna röstade i dagens omröstning om minkfarmer. En röst på "Ja" innebär avslag på den motion som skulle inneburit förbättringar för minkarna. En röst på "Nej" innebär ett stöd för motionen. Vänsterpartiet och Miljöpartiet avstod från den slutgiltiga omröstningen då deras motion hade fått avslag i jämförelse med Socialdemokraternas motsvarande (det är i alla fall vår tolkning av det hela) - vilket dock som synes inte hade påverkat det slutgiltiga resultatet.

Riksdagsdebatt om djurförsök och minkfarmer

Foto: Daniel Mott / Flickr

Den 13 juni hölls i riksdagen debatt om motioner kring djurskydd och djurförsök. Fokus under debatten kom att hamna på djurförsök, minkfarmer och slakt utan bedövning.

Sara Karlsson (S) var först i talarstolen och konstaterade i sitt anförande att djur har rättigheter. Hon uppmanade den svenska regeringen att agera för att förbudet mot kosmetikatester i EU inte ska skjutas upp, uttryckte en önskan om ett center för alternativ till djurförsök (3R-center), men är kritisk till att definitionen av djurförsök ändras i förslaget till ny djurskyddslag (http://www.djurensratt.se/om-djurens-ratt/nyheter/bra-och-daligt-i-djurskyddslagsutredningen).

Hon uttrycker också den reservation som även Djurens Rätt har uttryckt kring djurskyddslagsutredningen – att utredningen föreslår att det politiska ansvaret för djurskyddsfrågorna flyttas från de folkvalda i riksdagen, och istället placerar dem på t.ex. Jordbruksverket och andra myndighetsinstanser. Ett annat sätt att se på detta framfördes av Irene Oskarsson (KD), som menar att det är riksdagens uppdrag att fatta ram-förslag och att detaljregleringen tvärtom bör finnas på en annan nivå.

Ett bra djurskydd är en prioriterad fråga för allianspartierna menade Åsa Coenraads (M), och började med att säga att det djur självklart inte ska plågas mer än nödvändigt. Coenraads menar att allianspartierna har inlett resan mot en bättre efterlevnad av de svenska djurskyddsreglerna och att man måste göra skillnad på ”riktig politik och plakatpolitik” i frågor som rör djur. Coenraads poängterade att djurförsök är nödvändiga, att alternativet är att leka med människoliv och att alltför hårda regler kan skada svensk forsknings möjligheter att konkurrera internationellt och hota arbetstillfällen.

I en debatt mellan Coenraads och Åsa Karlsson om minkar är man oense om det handlar om enskilda djurägare som inte har skött sig, eller om det handlar om ett strukturellt problem. ”Följer man inte lagarna ska man inte ha några djur” säger Coenraads.

Helena Leander (MP) fokuserade på minkfarmer i sitt anförande, och menade att Jordbruksverkets nya föreskrifter inte kommer tillrätta med de problem som finns med - omsorgen om ett 70-tal minkfarmare har blivit en ursäkt för dåligt djurskydd menar hon. Andra ämnen hon tog upp var djurförsök, och hon menade bl.a. att det behövs ett center för alternativ till djurförsök.

Samma center för alternativ för djurförsök tog också Anita Brodén (FP) upp, liksom att det skett mycket positivt inom djurskyddet de senaste åren när det gäller försöksdjur. Hon pratade om djurägarens ansvar och om minkfarmer – där hon menar att de nyligen lagda föreskrifterna innebär ytterligare och tillräckliga krav. Brodén nämner alla de mail hon har fått om minkfarmer, men menar att det inte är politikers roll att ta ställning till frågan om vi ska hålla djur eller bära päls. Däremot ska man se till att djuren hålls under en ”god djuromsorg”, det är politikens uppgift menade Brodén.

Roger Tiefensee (C) anförde att Sverige en djurhållning i världsklass, och inledde med att prata om religiös slakt och att ett oacceptabelt antal djur i EU slaktas utan bedövning, inte av religiösa utan av ekonomiska skäl.

Slakt utan bedövning var den enda fråga - som han menade är ”vår tids mest angelägna djurskyddsfråga” – som Josef Fransson (SD) pratade om under sin tid i talarstolen. I ett replikskifte med Helena Leander och Sara Karlsson diskuterades varför det är denna djurskyddsfråga Sverigedemokraterna väljer att lyfta, och Fransson menade att det berodde på att problemet med slakt utan bedövning är det som är störst till sin omfattning.

Efter anmälda talare begärde Richard Jonshof (SD) ordet, och tog chansen att beklaga att han inte fått med sig partiet på frågan om att förbjuda minkfarmer, och han sa sig vara övertygad om att få med sig partiet i frågan i framtiden. Även om också han ser slakt utan bedövning som ett till omfattning större problem.

Jens Holm (V) inledde med att säga att djur har rättigheter och att det i detta ingår att t.ex. kunna bete sig naturligt – och att det inte efterlevs på flera områden i Sverige, bl.a. för broilerkycklingar. Han menade att det finns ett systemfel i svensk djurpolitik och att det finns "politiskt svek mot djuren". Menade att den borgerliga regeringen svek djuren när man lade ner djurskyddsmyndigheten, drog in stöd till alternativ till djurförsök och att man inte förbjöd minkfarmningen när man hade chansen.

Den ende som nämnde, det i djurskyddslagsutredningens föreslagna förbudet mot sexuellt utnyttjande av djur, var Irene Oskarsson från Kristdemokraterna som gladde sig åt förslaget.

12 juni 2012

Hög tid att riksdagen förbjuder minkfarmer

"Djurens Rätt debatterar idag minkfarmer på Aftonbladet Debatt".
Läs debattartikeln på http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article14965102.ab
"I morgon ska riksdagen ta ställning till flera motioner som kräver att minkar för pälsproduktion ska födas upp under bättre förhållanden. Men det räcker inte – alla minkfarmer borde läggas ner, skriver dagens debattörer."

6 juni 2012

Karl-Petter Thorwaldsson funderar om djur

"LO:s nye ordförande Karl-Petter Thorwaldsson funderar om djur."
Foto: Socialdemokraternas / Flickr
Christers moraltester har blivit lite av en följetong i denna blogg - och egentligen är det ju det enda media där beslutsfattare och kändisar får/tvingas reflektera högt kring det här med människor och djur.

Denna veckas moraltestade person är LO:s nyvalde ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Och även om hans svar lämnar en hel del i övrigt att önska (vilket filosofen Bengt Brüldes också noterar i sin "recension" av Karl-Petter) så går det ändå att se ett par ljusstrimmor i mörkret. Thorwaldsson "håller på med ett uppvaknande om djur och djurhållning”, och säger att det är ett ämne han ägnar "mer och mer tankemöda”. Spännande, och jag hoppas vi får höra mer i ämnet!

Det är något med medelålders manliga sossar och djuretik.

5 juni 2012

Sagt om minkförslaget

"Den 31 maj skickade Jordbruksverket ut sina nya regler för Sveriges minkfarmer. Åsikterna om de nya reglerna går isär."
Den 31 maj skickade Jordbruksverket ut sina nya regler för Sveriges minkfarmer. Den stora "nyheten" är de så kallade "etageburarna" - burarna ska bli större genom att en andra våning läggs till ovanpå standardburen, för att ge "djuren möjlighet att röra sig på flera plan och utöva sitt naturliga beteende att klättra". Åsikterna om de nya reglerna går isär. Här har vi samlat lite om det som sagts om förslaget.

Djurens Rätt (djurensratt.se):
"Den så kallade etageburen är tänkt att ge djuren möjlighet att röra sig på flera plan och utöva sitt naturliga beteende att klättra. Skillnaden för minkarna mellan en vanlig bur och en etagebur är dock minimal - det handlar om en mindre extra bur som staplas på den befintliga."
Johan Dalén på Sveriges Pälsdjursuppfödares riksförbund (P4 Kalmar):
"Bland annat föreslås nya etageburar där bara två minkar får bo. Det är ett förslag som Johan Dahlèn inte tycker om, det inte finns tillräckligt med forskningsunderlag eftersom burarna är utformade för tre minkar:
– Det finns inget stöd för att det är bättre med två djur utan istället kan det ha negativ effekt, säger Johan Dahlèn. [...] Det starkare djuret tränger upp det svagare djuret i överburen och vaktar passagen. Och på så sätt lägger den starkare beslag på lyan och maten och den svagare får ingenting, säger han."
TT (SVT:s Smålandsnytt):
"Minkarna på pälsfarmerna i Sverige ska få det bättre. På torsdagen presenterade Jordbruksverket nya föreskrifter för uppfödningen av minkar som går ut på att göra livet drägligare för djuren.
I föreskrifterna ingår bestämmelser för hur burarna ska utformas för att öka djurens möjligheter att klättra och få utlopp för sina naturliga beteenden."
Minkfarmaren Håkan Karlsson från Styggestorp utanför Eksjö (SVT:s Smålandsnytt):
"De nya reglerna  är mest kosmetiskt dravel som inte bygger på vetenskapliga fakta."
Helena Kättström, enhetschef på Jordbruksverket (jordbruksverket.se):
"Utifrån nya forskningsrön ändrar vi reglerna på områden där vi har sett att det finns brister. Det innebär till exempel nya krav kring utfodringsrutiner, utformning av burar och rikare miljöer för djuren. Parallellt med detta utvecklar näringen själv sitt djuromsorgsarbete och det är positivt för djurvälfärden."