19 april 2016

Bör vi stänga våra djurparker?

"Bör vi stänga våra djurparker?"
Detta är frågan som BBC-serien Horizon ställde sig i sitt senaste avsnitt. Tyvärr går inte programmet att se för de som bor utanför Storbritannien, men de har lagt ut två intressanta korta klipp från programmet:Som det sägs i den översta filmen: mellan 3 000 och 5 000 djur dödas varje år på djurparker i Europa samtidigt som mer än 90% av de djur som hålls på djurparker inte är utrotningshotade.

Och inte mycket har förändrats. I programmet framkommer att de flesta djur som visas upp på djurparker idag är precis samma djur som visades upp på djurparker för mer än 100 år sedan. Detta trots vetenskapliga bevis för att dessa djur inte mår bra av att liv i fångenskap, och att t.ex. elefanter på djurparker bara blir hälften så gamla som elefanter i det vilda och att 80% av alla rovdjur på djurparker uppvisar stereotypa beteenden.

Vidare i programmet ifrågasätts bilden av att djurparker ökar förståelsen för djur i det vilda. Idén om att djur i fångenskap blir ambassadörer för djuren i det vilda. "Det finns inga bevis som styrker att bara för att du ser ett djur på en djurpark så förändras din inställning till djur i det vilda" säger en expert i programmet.

Och djurparker kritiseras som modell - istället för att vi fokuserar på villkoren för djur i det vilda och att göra något åt det destruktiva som mänskligheten gör mot dem så invaggas vi i djurparkernas falska trygghet att de ska lösa situationen

5 april 2016

Idyll eller köttfabrik?

"Idyll eller köttfabrik?"
En lärobok i geografi för årskurs 8 har rört upp känslorna hos lantbrukstidningen ATL. Det som upprör är formuleringen att: ”Den storskaliga djuruppfödningen i det som kallas köttfabriker har under många år kritiserats för sina metoder. Djuren stressas av trängsel och kan då drabbas av sjukdomar. De plågas också av långa transporter till slakterierna."

Orättvist menar ATL, men det är lite oklart varför detta egentligen är upprörande.

Om vi tar ett kik på verkligheten så hålls i princip alla grisar i Sverige i grupper om cirka tio grisar i en box som är runt nio kvadratmeter, vilket innebär att de har omkring en kvadratmeter var att röra sig på. Trångt med andra ord. Burhönor får hållas 8 hönor på en halv kvadratmeter, vilket är mindre än ett A4-ark per höna, och frigående hönor hålls oftast inomhus i grupper på tusentals hönor. Trångt igen. Stressframkallande trängsel till och med. En annan sorts stress är den som kon och kalven utsätts för i när de separeras inom mjölkindustrin, något som strider mot deras naturliga beteende.Hos grisar leder trängsel och konkurrens till stor stress som bland annat bidrar till svansbitning, rörbitning, diarré och magsår. Det är sjukdomar orsakade av trängsel och stress - och den typ av effektiv produktion som är typisk för en fabrik.

På- och avlastning vid transporten till slakteriet innebär ofta de största stressmomenten för djuren och är särskilt stressande om djuren då blandas med okända djur. I samband med transporter till slakterierna självdör varje år närmare 200 000 individer i Sverige, de flesta är kycklingar.

Visst ser djurhållningen olika ut för olika djur, och visst skiljer det sig åt i detaljerna mellan olika länder. Men att tro att djuren i Sverige är förskonade från stress, trängsel, sjukdomar och plågsamma djurtransporter är att försköna verkligheten och är snarast en bekväm historia att berätta för våra barn än den storskaliga sanningen.

Avslutningsvis, ordet köttfabrik – Djurens Rätt brukar inte använda det ordet, men många anläggningar ser idag ut som fabriker, det är en kraftigt industrialiserad produktion och det är kött som produceras. Så tja, en köttfabrik är väl egentligen exakt vad det är?

PS. LRF:s Helena Jonsson är en annan som är upprörd och hon "uppmanar sina medlemmar att granska sina hemkommuners läromedel". Det kanske då också är läge att en djurorganisation får följa med på de sponsrade besöken på en Arla-gård som svenska skolelever erbjuds som helt neutral information? Eller att djurorganisation får chansen att också granska läromedel när svensk djurhållning beskrivs på ett okritiskt sett?

I en annan artikel säger Mats Tobiasson, KRAV-bonde, maskinagronom och naturbrukslärare att "att säga att all västerländsk djurproduktion är industriproduktion är ju inte sant". Och nej, det är det ju inte. Men med det argumentet så blir ju väldigt lite som står i en lärobok sant, för det är ju få saker som inte har undantag men som ändå beskrivs utifrån det som är mest vanligt förekommande.