3 september 2014

Djur som brottsoffer

"Djur som brottsoffer."
Djur som brottsoffer är inte bara titeln på en klassisk bok av juristen Helena Striwing utan är också titeln på detta blogginlägg. Som handlar om djur som brottsoffer (tänka sig). Jag sprang nämligen på en nyhet från USA häromdagen som jag tyckte var intressant.

 En domstol i delstaten Oregon har i två domar sagt att djur kan och bör anses som brottsoffer i en rättegång, eller vid ett polisingripande. Detta skulle kunna göra det enklare för poliser att ingripa i situationer där djur befinner sig i en nödsituation, och skulle kunna innebära hårdare straff i vanvårdsfall.

En av domarna rörde en person som hade 20 hästar och getter på sin gård som var utsatta för svält. Domstolen menade där att personen skulle kunna dömas till 20 fall av vanvård, inte för vanvård i ett fall med alla djuren ”i en klump”. Alltså att varje djur skulle vara ett enskilt brottsoffer. Om detta skulle tillämpas i andra rättsfall där flera djur är inblandade skulle det kunna innebära betydligt längre straff än idag. Den åtalade hade anfört att ett djur (”non-human”) inte skulle räknas som brottsoffer utifrån att lagen ser djur som dess ägares egendom.

Det andra rättsfallet gällde en polis som tog sig in på ett privat område för att hjälpa en svårt utmärglad häst. Domstolen slog fast att polisen i detta fall gjorde rätt som ingrep, och att det inte var nödvändigt att vänta på tillstånd för att ta sig in på området. De åtalade hade i detta fall anfört att polisen borde ha väntat på tillstånd från en åklagare för att ge sig in på provat område. Den berörda polisen hade anfört att det skulle tagit fyra till åtta timmar att få ett tillstånd, och att hästen inte skulle klarat sig så länge.

I domslutet skrev domaren att lagen bör röra sig mot samhällets normer, och att t.ex. djur som hålls som familjemedlemmar har en speciell plats i människors hjärtan, vilket borde reflekteras i hur brott mot dessa djur behandlas.

Så här skriver domaren Martha Lee Walters: “As we continue to learn more about the interrelated nature of all life, the day may come when humans perceive less separation between themselves and other living beings than the law now reflects. However, we do not need a mirror to the past or a telescope to the future to recognize that the legal status of animals has changed and is changing still.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.