17 september 2014

Vad får oss att välja bort köttet? Tre forskare har en teori

"Vad får oss att välja bort köttet? Tre forskare har en teori."
En studies som publicerats i tidskriften International Food and Agribusiness Management Review har kikat närmare på vilka massmediala budskap det är som till störts del påverkar vad vi äter. Eller mer konkret: rörande allt negativt som finns att säga om kött, vilka budskap är mest sannolika att få oss att äta mindre av det.

Studien gick till så att fyra grupper fick läsa fyra fiktiva tidningsartiklar som lyfte fram köttets negativa påverkan ur fyra olika perspektiv: hälsa, klimatpåverkan, djuren eller för hur vi vill framställa oss själva (”personal image” är den engelska termen som används). Sedan tillfrågades grupperna om sannolikheten i att de skulle minska sin köttkonsumtion.

Det visades sig att två perspektiv kom högst upp: djuren och hälsan, som alltså enligt denna studie skulle ha högst sannolikhet att leda till minskad konsumtion av kött. Författarna till studien tolkar detta som att det djurens perspektiv och vår egen hälsa är mer konkret och lättare att ta till sig än något mer abstrakt som klimatförändringar.

I studien (som går att läsa här) diskuterar författarna vad resultat kan ha för påverkan på den tyska köttbranschen och hur de ska hantera dessa konsekvenser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.