25 juni 2012

Årsmöte med Eurogroup for Animals

"Följ med till Bryssel och årsmöte med Eurogroup for Animals."
Cecilia Mille på Eurogroup for Animals årsmöte.
Under två dagar i juni arrangerade Eurogroup for Animals sitt årsmöte i Bryssel, följt av en djurskyddskonferens. Representanter från flertalet av de drygt 40 medlemsorganisationerna fanns på plats i för att delta. Djurens Rätts Cecilia Mille, ansvarig för internationella frågor, var på plats och berättar.

Eurogroup for Animals är en paraplyorganisation med främsta syfte att samordna medlemsorganisationernas EU-arbete, med fokus på lobbying gentemot EU. Eurogroup är djurskyddets främsta lobbygrupp i EU, med kontor på gångavstånd från EU-institutionerna, och med medlemsorganisationer i varje EU-medlemsland. Djurens Rätt och Djurskyddet Sverige är Sveriges två medlemsorganisationer i Eurogroup for Animals.

Mötet började med att två nya medlemsorganisationer godkändes och välkomnades: World Horse Welfare och Cats Protection. Vi fick information om att organisationen Sea First tyvärr har avslutat sitt medlemskap eftersom de inte fick ut så mycket av det, då Eurogroup åtminstone inte hittills har jobbat med frågor som rör fiskar. Men bra att veta, då deras avslutade medlemskap innebär att Djurens Rätt behöver hålla lite extra koll på detta område nu.

Eurogroups verkställande chef Sonja Van Tichelen har sagt upp sig och slutar på Eurogroup i september. Styrelsen har beslutat att göra en strategisk översyn av arbetet i samband med att hon slutar och man ska tillsätta en ny chef. 

En av de viktigaste frågorna som behandlas just nu gäller EU:s djurskyddsstrategi för de kommande fyra åren (läs det vi sammanfattat om ämnet tidigare). Eurogroup har uttryckt missnöje med resultatet, och har samarbetat med danska regeringsrepresentanter eftersom Danmark för närvarande håller i ordförandeskapet för EU. I dagarna samlade ordförandeskapet samtliga ministrar inom området, och deras budskap var att de var besvikna över resultatet och att de anser att det krävs betydligt högre ambitioner i djurskyddsarbetet.

Under förmiddagen gjordes en genomgång av de hetaste ämnena just nu, och här följer en kort sammanfattning:

Djurförsök
Djurförsök med syfte att testa säkerheten i typer av mat och foder är vanliga, i synnerhet om det rör sig om GMO-mat; då är djurförsök obligatoriska. Eurogroup arbetar för att få alternativ att användas i högre utsträckning.
Musseltoxiner: inom detta område är det obligatoriskt att använda alternativ till djurförsök från 1 jan 2014, men eftersom alternativen redan finns på plats försöker Eurogroup att få medlemsländerna att agera tidigare.
Kemikalietestning: Det pågår en utvärdering av kemikalielagstiftningen REACH och en översyn av EU:s strategi för hormonstörande ämnen.
Försäljning av djurtestade kosmetika- och hygienprodukter: Eurogroup arbetar med ett heltäckande förbud som målsättning.
Exotiska sällskapdjur: Eurogroup försöker begränsa handel, hållande och försäljning av exotiska sällskapsdjur.

Livsmedelsindustrin
Djurtransporter: Lobbying pågår gentemot EU-parlamentet och Rådet. Kommissionen fortsätter trycka på att de vill fokusera på bättre implementering och efterlevnad. Mer om det senare.

Sällskapsdjur
Eurogroup har nyligen anställt en person som arbetar med ”sällskapsdjur”, med fokus på hundar och katter. (Exotiska djur täcks in sedan tidigare av en person som arbetar med frågor som rör vilda djur.) Arbetet ligger i startgroparna fortfarande, och än så länge har ett råd bestående av externa experter med olika erfarenheter tillsatts. Lite längre fram kommer en arbetsgrupp bestående av medlemmar bildas, och denna grupp ska arbeta med att ta fram Eurogroups strategi inom området. Ambitionen är att försöka få EU att ta ett större ansvar för frågor som rör sällskapsdjur, i första skedet genom en kommissionsrapport som Eurogroup kommer att bidra till.

Här följde omval av två ledamöter till Eurogroups styrelse: Michel Vandenbosch från GAIA och Kati Pulli från Animalia.

På eftermiddagen efter årsmötet vidtog en djurskyddskonferens med inbjudna talare och gäster. Först ut som talare var Ladislag Miko, chef för EU-kommissionens avdelning för hälsa och konsumentpolitik. Han inledde direkt med att tala om att kommissionen hör kraven på strängare lagstiftning på transportområdet, men att deras bedömning är att de kan komma längre genom att arbeta för bättre efterlevnad av nuvarande regler (en bakgrund hittar du här). Det märktes tydligt att kommissionen är hårt ansatt av både organisationer och allmänhet i frågan och Miko var noga med att lyfta fram att de har stöd av många av medlemsländerna för sin ståndpunkt.

Miko berättade att de även håller på att undersöka hur medlemsländerna arbetar med genomförandet av de nya EU-reglerna gällande slakt. Till årsskiftet träder ett förbud mot att hålla dräktiga grisar i trångaensamboxar i kraft. Hållningsformen är redan förbjuden i Sverige, men endast knappt hälften av medlemsländerna har angett att de kommer att klara förbudet fullt ut till årsskiftet. Här har kommissionen en strikt hållning enligt Miko, och planerar för åtgärder att vidta mot dem som inte genomför förbudet i tid.

Under frågestunden fick kommissionen ta emot svidande kritik från publiken för att man inte lyssnar på de drygt en miljon medborgare som skrivit under 8hours. Miko hävdade att de behöver mer bevis på att djur lider under transport. Senare på kvällen berättade en representant för den spanska organisationen ANDA, som arbetar med att inspektera transporter, att han rapporterat samma fordon med samma fel tre gånger till kommissionen, och att chauffören berättade för honom att han var den enda som brydde sig om att han inte följde reglerna.

Miko sa också att det saknas tillräckligt med statistik för djurtransporter inom länderna i Europa, medan det finns mycket data över trafiken mellan länder. Han sa att det är mest problem med får och hästar – vilket väcker frågan om det finns ett samband mellan detta och vilka transportfordon som inspekteras – vi vet sedan tidigare att inspektion av hästtransporter är mycket vanligare än för andra djurslag. Grisar och kor var det inte så mycket problem med enligt Miko, som inte ens nämnde kycklingarna. Undertecknad kände lite extra pepp och stolthet över Djurens Rätts nya kampanj som sätter fokus på de ofta bortglömda kycklingarna, som vi vet är de värst drabbade av skador och dödlighet under transport.

Efter en intensiv diskussion med Miko – som inte stannade på fika som utlovat (men det skulle nog inte jag heller ha gjort) – gick programmet vidare till en lättsammare punkt: utdelandet av Eurogroups pris för lovvärda insatser inom djurskyddsområdet. Mottagare av årets pris var David Wilkins, tidigare verkställande chef för Eurogroup. Hans budskap till oss alla var att minnas att vetenskapen står på vår sida, och att vi ska ta vara på möjligheten att lägga fram vetenskapliga bevis för vad vi vill uppnå.

Onsdagens mest givande pass handlade enligt Djurens Rätts representant om djurskyddsproblemen kopplade till viss hundavel. Inbjuden talare var Jemima Harrison, som producerade den sevärda och upprörande BBC-dokumentären ”Pedigree Dogs Exposed” 2008, och en uppföljare nu i år. Jag passade på att fråga om Harrisons syn på den svenska djurskyddslagsutredningens förslag att lägga mycket av ansvaret för att åtgärda problemet läggs på domare för hundutställningar, och hon instämde i Djurens Rätts oro och berättade om sina erfarenheter av domare som själva bedriver extrem avel.

Ett spännande möte i Bryssel är till ända. Undertecknad smiter undan från trängseln av tjusiga lobbyister på flygplatsen för att trycka ut det sista ur tartextuben på lite berest bröd och skopa i sig sin soja-chokladpudding – allt för att kunna ta sig genom säkerhetskontrollen utan ståhej. Snart dags att sova på planet.

Text: Cecilia Mille

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.