13 juni 2012

Riksdagsdebatt om djurförsök och minkfarmer

Foto: Daniel Mott / Flickr

Den 13 juni hölls i riksdagen debatt om motioner kring djurskydd och djurförsök. Fokus under debatten kom att hamna på djurförsök, minkfarmer och slakt utan bedövning.

Sara Karlsson (S) var först i talarstolen och konstaterade i sitt anförande att djur har rättigheter. Hon uppmanade den svenska regeringen att agera för att förbudet mot kosmetikatester i EU inte ska skjutas upp, uttryckte en önskan om ett center för alternativ till djurförsök (3R-center), men är kritisk till att definitionen av djurförsök ändras i förslaget till ny djurskyddslag (http://www.djurensratt.se/om-djurens-ratt/nyheter/bra-och-daligt-i-djurskyddslagsutredningen).

Hon uttrycker också den reservation som även Djurens Rätt har uttryckt kring djurskyddslagsutredningen – att utredningen föreslår att det politiska ansvaret för djurskyddsfrågorna flyttas från de folkvalda i riksdagen, och istället placerar dem på t.ex. Jordbruksverket och andra myndighetsinstanser. Ett annat sätt att se på detta framfördes av Irene Oskarsson (KD), som menar att det är riksdagens uppdrag att fatta ram-förslag och att detaljregleringen tvärtom bör finnas på en annan nivå.

Ett bra djurskydd är en prioriterad fråga för allianspartierna menade Åsa Coenraads (M), och började med att säga att det djur självklart inte ska plågas mer än nödvändigt. Coenraads menar att allianspartierna har inlett resan mot en bättre efterlevnad av de svenska djurskyddsreglerna och att man måste göra skillnad på ”riktig politik och plakatpolitik” i frågor som rör djur. Coenraads poängterade att djurförsök är nödvändiga, att alternativet är att leka med människoliv och att alltför hårda regler kan skada svensk forsknings möjligheter att konkurrera internationellt och hota arbetstillfällen.

I en debatt mellan Coenraads och Åsa Karlsson om minkar är man oense om det handlar om enskilda djurägare som inte har skött sig, eller om det handlar om ett strukturellt problem. ”Följer man inte lagarna ska man inte ha några djur” säger Coenraads.

Helena Leander (MP) fokuserade på minkfarmer i sitt anförande, och menade att Jordbruksverkets nya föreskrifter inte kommer tillrätta med de problem som finns med - omsorgen om ett 70-tal minkfarmare har blivit en ursäkt för dåligt djurskydd menar hon. Andra ämnen hon tog upp var djurförsök, och hon menade bl.a. att det behövs ett center för alternativ till djurförsök.

Samma center för alternativ för djurförsök tog också Anita Brodén (FP) upp, liksom att det skett mycket positivt inom djurskyddet de senaste åren när det gäller försöksdjur. Hon pratade om djurägarens ansvar och om minkfarmer – där hon menar att de nyligen lagda föreskrifterna innebär ytterligare och tillräckliga krav. Brodén nämner alla de mail hon har fått om minkfarmer, men menar att det inte är politikers roll att ta ställning till frågan om vi ska hålla djur eller bära päls. Däremot ska man se till att djuren hålls under en ”god djuromsorg”, det är politikens uppgift menade Brodén.

Roger Tiefensee (C) anförde att Sverige en djurhållning i världsklass, och inledde med att prata om religiös slakt och att ett oacceptabelt antal djur i EU slaktas utan bedövning, inte av religiösa utan av ekonomiska skäl.

Slakt utan bedövning var den enda fråga - som han menade är ”vår tids mest angelägna djurskyddsfråga” – som Josef Fransson (SD) pratade om under sin tid i talarstolen. I ett replikskifte med Helena Leander och Sara Karlsson diskuterades varför det är denna djurskyddsfråga Sverigedemokraterna väljer att lyfta, och Fransson menade att det berodde på att problemet med slakt utan bedövning är det som är störst till sin omfattning.

Efter anmälda talare begärde Richard Jonshof (SD) ordet, och tog chansen att beklaga att han inte fått med sig partiet på frågan om att förbjuda minkfarmer, och han sa sig vara övertygad om att få med sig partiet i frågan i framtiden. Även om också han ser slakt utan bedövning som ett till omfattning större problem.

Jens Holm (V) inledde med att säga att djur har rättigheter och att det i detta ingår att t.ex. kunna bete sig naturligt – och att det inte efterlevs på flera områden i Sverige, bl.a. för broilerkycklingar. Han menade att det finns ett systemfel i svensk djurpolitik och att det finns "politiskt svek mot djuren". Menade att den borgerliga regeringen svek djuren när man lade ner djurskyddsmyndigheten, drog in stöd till alternativ till djurförsök och att man inte förbjöd minkfarmningen när man hade chansen.

Den ende som nämnde, det i djurskyddslagsutredningens föreslagna förbudet mot sexuellt utnyttjande av djur, var Irene Oskarsson från Kristdemokraterna som gladde sig åt förslaget.

1 kommentar:

 1. "Roger Tiefensee (C) anförde att Sverige en djurhållning i världsklass"

  Det har vi kanske men då är det dålig ställt med djurhållningen i resten av världen.

  Det är väl mycket som är bra i Sverige men också otroligt mycket som är dåligt. Pengar är viktigare än djurens välmående.

  Minkar, hönor, grisar m.m. lider p.g.a. politiker som är undfallande eller helt enkelt inte bryr sig om djurens väl. Lagar som skulle förbättra för djur fördröjs.

  Man ser inte till att de lagar som finns efterlevs. Antingen för att man ser genom fingrarna eller så finns det för få inspektörer som gör för få besök.

  Det är dags att skapa lagar som lever upp till "världens bästa djurskydd" och som verkligen skyddar alla djur och att man ser till att lagarna efterlevs.

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.