10 december 2009

Sveriges regering driver på dåligt djurförsöksdirektiv

I morgon fredag håller EU-nämnden sammanträde om det nya djurförsöksdirektivet. Det kan bli en katastrof för miljontals försöksdjur i Europa. Trots det driver Sverige som ordförandeland igenom skrivningar som till och med gör det sämre för djuren. Det värsta är att inget land tillåts gå före och förbättra djurskyddet.

EU-nämnden håller sammanträde om direktivet som enligt pressmeddelande ska stärka djurskyddet och harmonisera villkoren för att använda försöksdjur. Djurens Rätt har under lång tid försökt agera för att djurskyddet ska stärkas och inte försvagas, som sker med nuvarande skrivningar.

- Djurskydds- och djurrättsorganisationer runt om i Europa är eniga om att förslaget är ihåligt och tillåter svårt och utdraget lidande för nästan vilka syften som helst. Påbudet att använda alternativa metoder har begränsats avsevärt. Enskilda djur får återanvändas upprepade gånger, även då de utsatts för svårt lidande. Dessutom blir det ingen ökad insyn i djurförsöken, säger Staffan Persson, ansvarig för djurförsöksfrågor i Djurens Rätt.

- Den svenska öppenheten vad gäller djurförsök är unik i EU. Men den kommer knappast få några efterföljare om nuvarande förslag går igenom. Det gör nämligen att det inte är möjligt att vara föregångare i djurskydd gällande djur i försök. Det är det som oroar oss allra mest.

I de flesta EU-länder finns en stor oro bland allmänheten kring användningen av djur i försök och djurens lidande. I allmänhet vill man också ha en öppenhet om djurförsök, där Sverige är ett föregångsland med offentliga ansökningar till de djurförsöksetiska nämnderna.

- Öppenheten kring djurförsök borde vara en nyckelfråga för den svenska regeringen. Här skulle Sverige kunna vara ett föregångsland genom att kräva större öppenhet i själva direktivet. Om förslaget i sin nuvarande form går igenom riskerar utvecklingen för försöksdjuren gå tillbaka till före 1986, då det nuvarande direktivet trädde ikraft.

I Sverige används årligen en miljon djur i djurförsök. Det finns inte någon tillförlitlig statistik över hur många djur som används i djurförsök i EU. Den EU-statistik som finns redovisar enbart en del av antalet använda djur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.