13 oktober 2011

Karolinska Institutets etikpris 2011

Det känns lite tröttsamt överlägset att raljera över andra för mycket. Och bara därför tänkte jag nu överlägset raljera över Karolina Institutets etikpris 2011, som idag delats ut till Ann-Christine Eklöf, docent i experimentell pediatrik och Brun Ulfhake, professor i anatomi.

Rubriken från KI:s pressmeddelande är Etikpris för att ha ökat förståelsen för djuretiska frågor, vilket lätt hur spännande som helst. Vad har de Ann-Christine och Brun gjort?
"De båda pristagarna har lett arbetet med att förbättra djurens förvaringsmiljö och sett till att de lagar och regler som finns kring försöksdjur efterlevs på bästa sätt."
Märkligt. Dessa ord och ordet djuretik är ju alls samma sak. Snarare låter det som någon som försöker sno ordet djuretik och göra om det till något som det inte är.

I och för sig, vad "djuretik" egentligen innebär är kanske inte helt självklart och någon annan kan säkert ha en annorlunda uppfattning än vad jag har. Men en etisk diskussion om djur kan knappast handla om att lagar och regler kring försöksdjur ska efterlevas, då har vi inte kommit särskilt långt i den djuretiska debatten.

Ett par ytterligare citat från pressmeddelandet:
"- Rent etiskt ska försöksdjuren tas om hand på samma sätt som en patient på en vårdinrättning, säger Ann-Christine Eklöf."
Man undrar ju lite vad "på samma sätt" innebär i det sammanhanget, eller hur?
"- Det finns många kritiska krafter mot djurförsök. Det är därför en viktig uppgift att se till att djurförsöken har så hög kvalitet att inga onödiga djurförsök görs. Det finns ingen moralisk grund för onödiga djurförsök, säger Brun Ulfhake."
Djurens förvaringsmiljö, lagar och regler har dock ingenting med "onödiga djurförsök" att göra, eller med "hög kvalité". Onödiga djurförsök handlar om något helt annat.
"- Att hålla en hög djuretisk profil är livsviktigt för ett medicinskt universitet som Karolinska Institutet, säger Niels Lynöe, ordförande i etikrådet."
Som sagt, inget av detta handlar om det som jag skulle hävda är djuretik, eller den etiska diskussion om vårt förhållande till andra djur som finns i vårt samhälle 2011.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.