2 juli 2012

Ansvarsfulla val viktigare än köttfria måndagar?

"Kan man äta fruktkött på en köttfri måndag?"
Köttfri måndag – quick fix för miljön? Det var frågan som Svenskt kött ställde sig i ett seminarium på måndagsförmiddagen i Almedalen. Om man vill sammanfatta paneldeltagarnas åsikter skulle det låta ungefär: köttkonsumtionen behöver minska och en vegetarisk dag kan vara ett bra steg, men vi måste framförallt ställa krav på det kött vi väljer och även ställa krav på de grönsaker vi i så fall väljer istället.


Är köttfria dagar lösningen på den miljöproblematik som finns med det kött vi äter, eller är det ett slag i luften? Det var frågan som seminariets moderator Ann-Helen von Bremen slängde ut i luften. Kan man äta kött och samtidigt vara miljövän, eller handlar det hela mer om vilket kött vi väljer?


I panelen som debatterade detta ämne fanns Jöran Fagerlund, miljökommunikatör från Vänsterpartiet och Göteborg, Satu Andersson från Nordic Light Hotell (det första hotell i världen som införde köttfria måndagar), Maria Gardfjell, kommunalråd för Miljöpartiet i Uppsala samt Hilda Runsten, klimatexpert på LRF. Och den röda tråden i svaren, och diskussionen, var att det viktigaste är att vi ställer högre krav på vad vi äter och hur det tillverkas – snarare än att se det köttfria som en enkel lösning.

Det finns en trend med ökad köttkonsumtion i Sverige, vi äter betydligt mer kött idag än för 20 år sedan. Men ökningen består av ”fulkött” (ett uttryck som flera i panelen anammade), kött som Hilda Runsten definierade som importerat kött med hög klimatbelastning. Mot trenden med ökad köttkonsumtion finns t.ex. initiativet Köttfria måndag. Svenskt Kött hade låtit United Minds fråga 1 200 personer om köttfria måndagar, och fått fram att 5% av de tillfrågade var vegetarianer på heltid, 3% sysslade med köttfria måndagar, 30% hade provat en köttfri måndag och ytterligare 30% kunde tänka sig att prova.


Miljöpartisten Maria Gardfjell frågade om man fick äta fruktkött dessa dagar.. och fortsatte, mer på allvar, med att säga de köttfria dagarna kan vara ett positivt steg på vägen. Men hon var kritisk till att det var en negativ kampanj - det hade varit bättre att säga ja till grönt än nej till kött tyckte hon – och var inne på samma som LRF:s Hilda Runsten; även om köttfria dagar kan vara bra för att få igång en debatt om vilket kött vi äter, så är det dåligt om det innebär att vi resten av dagarna inte funderar alls. Och varifrån kommer grönsakerna vi äter på på måndagar, frågade de sig?

Gardfjell sa vidare att allt vi äter har en miljöpåverkan, och ansåg att vegetarianerna skulle läggas fokus på ursprunget och klimatbelastningen på sin mat, och låta köttkonsumenterna fokusera på ursprunget i det som de äter. De som väljer grönt fick sig ett par kängor i diskussionen (kanske inte helt otippat) – hur bra är dessa grönsaker och vegoprodukter, och det är inte så enkelt som att bara välja vego och tro att man har gjort något bra, sades det från scenen.

Djurens Rätt har inte låtit United Minds göra en undersökning där 1 200 grönsaksätare tillfrågades om sina matvanor, men vi vågar ändå - med viss säkerhet - hävda att de som väljer vego överlag har en betydligt större medvetenhet kring vad de äter, och att de även i högre grad väljer ekologiskt. Att välja vego är resultatet av en tankeprocess kring vad vi stoppar i oss, och att välja bort något leder ofta till att välja bort även annat mindre bra. Så argumentationen att det inte finns skulle finnas någon reflektionen kring vad man äter efter valet att välja grönt kändes lite svårsmält i våra öron. Och en lite onödig kritik mot de som gjort ett medvetet val, jämfört med den traditionella och oreflekterade köttkonsumtionen – som kanske, även ur Svensk Kötts perspektiv, borde vara ett större problem.

Jöran Fagerlund stod för den starkaste vegoargumentationen i panelen, och tyckte det var bra för hotell och andra verksamheter att införa köttfria måndagar men menade att man som privatkonsument istället borde satsa på kött-tisdagar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.