28 juni 2007

Djurskydd, djurrätt och Djurskyddsmyndigheten

TV4 Skaraborg skriver idag om Djurskyddsmyndighetens nedläggning, under rubriken Hammarström oroas över djurskyddet. I texten står att läsa:

"Djurskyddsmyndigheten startade upp i början av 2004. Huvudsyftet var att se efter djurens rättigheter, men redan efter någon månad stötte myndigheten på kritik, som bara har fortsatt."

Att Djurskyddsmyndigheten skulle ha ett uppdrag som rör djurs rättigheter kan ses som ett marginellt skrivfel av journalisten i fråga - eller som en urvattning av vad djurrätt innebär, där djurens rättigheter blivit detsamma som vad ett gott djurskydd är.

Myndighetens generaldirektör Matz Hammarström har själv varit väldigt tydlig med att Djurskyddsmyndigheten arbetar med djurskydd, inte djurrätt. I en intervju på mp.se står att läsa:

"Matz Hammarström poängterar noga att Djurskyddsmyndigheten jobbar med djurskydd och inte djurrätt. Han värjer sig mot bilden av att myndigheten är en lekstuga för djurrättsaktivister som Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund uttryckt det.

-Djurrätten utgår ifrån att människan inte har någon rätt att utnyttja djuren för sina syften. Djurskyddsperspektivet innebär att det går att motivera att människan använder djur för sådant som livsmedelsproduktion, sällskap och forskning. Men förutsättningen är att de behandlas väl, och att de hålls på ett sätt som främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt."

I DN den 17 april -06 säger han:

- Vi har inte en enda djurrättsaktivist på myndigheten, utan det är seriösa, mycket kunniga, tjänstemän som gör det de ska, nämligen jobbar för att säkerställa ett gott djurskydd och se till så att den bra djurskyddslag vi har, också efterlevs i praktiken.

I Hammarströms korta men tydliga definition av djurrätt i relation till djurskydd framkommer vikten av att vara medveten om att det är två begrepp som kan verka snarlika men som innebär väldigt olika saker för de som djurskydds- och djurrättsorganisationen arbetar för - djuren. Lästips: Djurskyddet - det tillåtna våldet

Det blir också tydligt hur felaktig kritiken mot Djurskyddsmyndigheten ofta har varit. Myndighetens uppdrag har varit att säkerställa gott djurskydd och att "världens bästa djurskyddslag" - som vi är så förtjusta i att säga - efterlevs. Inte så överdrivet kontroversiellt, kan tyckas. Matz Hammarström till TV4 Skaraborg:

- Det är desinformationen som underlättat nedläggningen eftersom den bidragit till att skapa en felaktig bild av vad djurskyddsmyndigheten gjort, står för och jobbar med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.