14 januari 2011

Fler djur i djurförsök i Linköping

I dagens Corren går det att läsa att Linköpings universitet satsar för att hävda sig internationellt inom forskning och därför planerar man att kraftigt utöka sin djurförsöksverksamhet. På grund av detta ska två nya anläggningar tas i bruk till 2013.

I Corren säger Mats Hammar, dekanus på Hälsouniversitet, att han är medveten om att djurförsöksverksamheten är kontroversiell men att "regelverket kring försök med djur nästan är tuffare än kring forskning där människor är inblandade". Och vidare att "djuren blir mycket väl behandlade".

Ett exempel på de djurförsök som utförs i Linköpings universitet är de som under 2010 gjordes för att studera läkningen av senor.

I försöken skärs hälsenan av på ett bakben. Två dagar därefter hängs råttan upp i svansen så att den bara kan stödja mot burgolvet med framben och framkropp. Råttorna i försöken är indelade i fyra grupper. Två grupper ska hållas upphängda i svansen i 5 respektive 14 dagar. De plockas ner 30 minuter per dag då de tvingas springa på löpband. De två andra grupperna hålls upphängda hela tiden, i 5 respektive 14 dagar.

De upphängda råttorna kan inte äta, sova, putsa eller röra sig naturligt och de hålls ensamma hela tiden.

Det är alltså detta som är ett regelverk som nästan är tuffare än forskning kring människor, och en verksamhet där djuren blir mycket väl behandlade.

Mer i morgondagens Corren, där vi är med och kommenterar det hela.

13 kommentarer:

 1. En seriös fråga: Har ni kontaktat "djurrättsaktivisten" som sitter i etikprövningsnämnden? Det ska ju sitta en sådan i alla nämnder.

  SvaraRadera
 2. Kika på länken till försöket, där kan du läsa reservationen mot försöket som Djurens Rätts representant i nämnden skrivit.
  Länk: http://bit.ly/fqKDtw

  SvaraRadera
 3. "De behandlas väl"...

  Förutom att ordet "väl" starkt kan ifrågasättas, så undrar jag om de behandlas lika "väl" när experimenten väl är slutförda? Givetvis inte, då de avlivas så fort de tjänat ut sitt syfte för oss. Djurens egna intressen tas aldrig i beaktning.

  SvaraRadera
 4. 1. Medicinsk vetenskap bygger på djurförsök.

  2. Det finns ingen receptbelagd medicin i världen som inte utvecklats just tack vare djurförsök.

  3. Moder natur är i själva verket själv mycket grymmare än våra forskningslaboratorier. Tex gnagare i det vilda dör för att de svälter ihjäl eller blir uppätna, eller får cancer (gnagares cancerresistens är väldigt dålig).

  SvaraRadera
 5. Ea1984, jag förstod inte hur något av detta är ett etiskt försvar för djurförsök i allmänhet, och försöket vi beskriver ovan i synnerhet.

  SvaraRadera
 6. Till ea1984...

  Är du totalt dum i huvudet?
  Så bara för att djur ute i det fria dör på ett eller annat sett, ger det då människor rätt att föda upp djur endast för att plåga dom?
  Djur i naturen genomgår naturens naturliga kretslopp, men att bli avskuren senorna, plågade och sen avlivade är inget som helst naturligt med. Det är bara sadistisk tortyr!!

  SvaraRadera
 7. Petra m. familj14 januari 2011 22:27

  Detta är kanske ingen ny diskussion, den har säkert skett tidigare och detta är inte helt lätt.
  Själv medicinerar jag mot hjärtsjukdom och njurproblem och min man mot ångest och diabetes.
  Vi skulle inte vilja vara utan våra mediciner,
  men visst är det smärtsamt att veta att djur har fått lida för vår skull.
  Kanske vill alla gärna ha antibiotika om vi får lunginflammation, troligen också den mest bestämda personen mot djurförsök, detta är inte lätt...........
  Men, det är troligen skillnad på hur de olika försöken utförs och vilket lidande de orsakar och hur angeläget försöket är.
  Det är lätt att vara emot djurförsök, men om vi själva eller någon anhörig blir sjuk, så är det inte lika enkelt.
  Jag vet inte vad jag ska tycka.

  SvaraRadera
 8. Peter:
  Jag satte saker i sitt perspektiv, som ett stöd för försöksverksamhet i allmänhet. Vad gäller det specifika försöket just här är det anmärkningsvärt hur Djurens rätt återger försöken som ren tortyr utan att nämna något av det som forskarna gör för att lindra djurens lidanden.

  Utdrag ur dokumentet för etisk prövning:
  Anestesi & avlivning:
  Narkos vid operation: Isofluran
  Pre- och postoperativ smärtlindring: Temgesic
  Preoperativ antibiotika: Engemycin
  Narkos vid avlivning: Dexdomitor och ketaminol
  Avlivning med Pentobarbitalnatrium

  Utdrag ur metodbeskrivningen:
  "Inga tecken på smärtupplevelser"
  ”Det beräknas inte göra ont, människor med brusten Akillessena upplever normalt ostadighet men ingen smärta vid gång".


  Det är med andra ord en etiskt godtagbar försöksuppställning. Nyttig med tanke på att den ökar vår medicinska kunskap - till gagn för framtidens patienter.

  SvaraRadera
 9. My 1983:

  Tack för de vänliga orden.

  Och du har rätt i att man inte bör föda upp djur "endast för att plåga dom". Det är dock inte vad saker handlar om i denna tråd, du har kommit fel.

  SvaraRadera
 10. "dagens vetenskap": är du beredd att själv frivilligt bli ett försökssubjekt som utsätts för det du beskriver? Om inte, varför inte? Du kallar det ju för en "etiskt godtagbart försöksuppställning"?

  SvaraRadera
 11. dagensvetenskap,

  Och min poäng var att dina perspektiv inte alls är ett stöd för djurförsöksverksamheten.

  Jag håller inte med My 1983 om att du är dum i huvudet (naturligtvis, sådant håller vi oss från i den här diskussionen, ok?) men hur ”moder natur” behandlar djur kan faktiskt inte på något sätt försvara eller motivera vad vi människor väldigt medvetet och planerat utsätter djuren för. Det är som att säga att mänskligt lidande är ok eftersom moder naturs naturkatastrofer utsätter människor för ännu värre saker. Så nej, det håller inte.

  Din andra punkt är också lite underlig. Att mediciner ska djurtestas är ett lagstadgat krav, inte en självklar nödvändighet. Och du kommer få väldigt svårt att hävda att inte någon medicin hade kunnat utvecklas även utan djurförsök, för det är något vi helt enkelt inte kan veta.

  Och avslutningsvis, rörande punkt 1, så kan du inte hävda att detta är ett argument för hur saker och ting borde vara i framtiden. Vi lever annorlunda idag än för 300 år sedan, och vi kommer leva annorlunda om ytterligare 300 år. Vår etik , moral och syn på världen förändras hela tiden.

  Rörande det specifika försöket så är det forskarnas lagstadgade skyldighet att reducera djurens lidande i de försök de utsätter dem för. Det är inget de ska äras för. Angående det etiskt godtagbara i försöket så står det i 6 § djurskyddslagen att djur inte får hållas bundna på ett för djuren plågsamt sätt ”eller så att de inte kan få behövlig rörelsefrihet”. Hur tycker du att detta överrensstämmer med försöket i fråga? Ett reducerande av lidandet är inte det enda vi har att ta hänsyn till i detta fallet.

  Petra m. familj,

  Att alla de mediciner som finns idag har djurtestats är inget vi kan påverka eller förändra, och det är inget ett skäl att inte äta medicin. Däremot kan vi påverka framtiden. Både genom en etisk diskussion om att djur används som försöksobjekt, liksom genom att se till att det satsas betydligt mer på alternativ till djurförsök - vilket idag bara är en droppa i ett väldigt stort av hav jämfört med vad djurförsöksindustrin omsätter.

  SvaraRadera
 12. Helt sjukt att ha en blogg som denna. Ni vet ju inte vad ni pratar om. Era argument håller inte. Som forskare vill man inte plåga djur utan man vill ha djur som mår bra eftersom försöken inte blir bra om djur mår dåligt. Klart att råttorna i den studien som du refererade till får mat etc.

  SvaraRadera
 13. FiaLotta, vad är det vi inte vet? Att forskare vill plåga djur har jag aldrig skrivit, någonstans, någon gång. Men om du tror att djuren i försöken mår bra så har du inte läst ansökan till den etiska nämnden.

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.