18 september 2011

En konferens om det odlade köttet

Det odlade köttet skulle innebära stora miljömässiga samt etiska fördelar. Det tror en internationell grupp forskare som har enats om viktiga gemensamma ståndpunkter om hur man kan föra forskningen om odlat kött framåt. I början av september arrangerades en workshop i ämnet i Göteborg, arrangerad av Chalmers och European Science Foundation. Hirad Rezazadeh var på plats och rapporterar från konferensen.

Många teknologiska bitar har fallit på plats. Bland annat har man funnit en celltyp som är möjlig att använda, flera metoder för att omvandla dessa celler till muskelceller för kött samt en näringslösning som är fri från animaliska produkter som kan produceras ur solljus. De näringsämnen som krävs för odling av celler till muskelfibrer produceras med förnybar energi och utan animaliska produkter. Forskarna anser att den bästa källan till detta är att använda fotosyntetiska organismer som till exempel blågröna alger.

Den köttyp som allra först skulle kunna komma ut på marknaden är köttfärs som kan bildas till bland annat hamburgare och korv. För att tillverka större köttbitar såsom stekar behövs något som ersätter blodkärlen i en levande kropp. Cellerna behöver nämligen få tillgång till de ämnen de behöver och behöver kunna göra sig av med avfallsprodukterna. Därför kommer det att dröja längre tid innan vi får se hela stekar i kyldiskarna än olika färsprodukter.

Etikprofessorn Stellan Welin ser inga etiska problem med det odlade köttet.
– Tvärtom skulle flera etiska problem lösas vad gäller djurskyddsfrågor.

Cor van der Weele vid Wageningen universitet i Nederländerna säger att etikdiskussioner ofta handlar om problem men att man i detta fall löser etiska problem snarare än att skapa sådana. Vad gäller den sociala acceptansen för odlat kött säger hon att många först är skeptiska till att äta det men då man förklarar för dem vad det är kan de tänka sig att äta det. Alldeles nyligen har en livscykelanalys av odlat kött jämfört med konventionell köttproduktion publicerats. Det är en grupp forskare vid Oxfords universitet och Amsterdams universitet som har genomfört den. Den visar att de miljömässiga fördelarna med det odlade köttet är enorma. Jämfört med nötkött är energiförbrukning för odlat kött 45 procent lägre, utsläppen av växthusgaser 96 procent lägre, användning av landområde 99 procent lägre samt vattenförbrukningen 96 procent lägre.

Chalmersforskaren Julie Gold samt Henk Haagsman, professor i veterinärmedicin vid Utrecht universitet, säger att de har svårt att bedöma kostnaderna för nödvändig forskning samt framtida produktion. Men alla är överens om att finansieringen måste öka betydligt för att det odlade köttet ska kunna komma ut på marknaden inom en inte allt för lång framtid.

Text: Hirad Rezazadeh

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.