20 september 2011

Sagt om djuren i regeringens budgetproposition

"Regeringen vill satsa 90 miljoner kronor årligen för att sänka kontrollavgiften för slakterier och på så sätt stärka den svenska bondens konkurrenskraft. [...] Satsningen på sänkta kontrollavgifter ökar förutsättningarna för att mer av det kött som konsumeras i landet är producerat med stor miljöhänsyn och ett starkt djurskydd. Den svenska livsmedelsproduktionen ger dessutom öppna landskap, biologisk mångfald och livsmedel med hög kvalitet och ett gott smittskydd."
Från regeringen.se.
"Det finns tydligen vissa områden som regeringen tycker det är helt OK att subventionera. Slakterierna exempelvis. I budgeten föreslår regeringen att vi skattebetalare ska finansiera veterinärernas kontroller på slakterierna. Tidigare har de fått betala denna verksamhet själva. 90 miljoner kronor kommer det belasta statsbudgeten med."
Riksdagsledamoten Jens Holm (v).
"Vi välkomnar framför allt den djurvälfärdsersättning som nu lanseras vilket innebär att svenska bönder får ersättning för den höga djurskyddsstandard som de håller. Det är en åtgärd som LRF har arbetat hårt för."
LRF:s ordförande Helena Jonsson till tidningen ATL.
"De tillfälliga pengar [30 miljoner] som var för innevarande år kommer nu att permanentas i akt och mening att vi måste ju förstärka både den tillsyn som ska vara kring djur och djurs välfärd, och de transporter som djur utsätts för både vid tävlingsverksamhet och inför slakt."
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson till SR Ekot.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.