5 december 2010

GP om de djurförsöksetiska nämnderna

"I Göteborgs djurförsöksetiska nämnd sitter sex forskare och sex lekmän, samt ordföranden med utslagsröst. På lekmannasidan finns fyra politiker, en representant för Djurskyddet Sverige och en för Djurens rätt.

I senaste numret av Djurens Rätt sågar Louise Hernander, lärare och zoolog med inriktning mot djurskydd, den sammansättningen. Hon kräver att politikerna ersätts med representanter för djurskyddsgrupper.

Det skulle säkerligen bädda för hetsiga diskussioner. Men skulle det gagna det allmänna bästa?

Det finns flera parter som bör få insyn och kunna påverka, varför politikerna har sin plats. De skall företräda den allmänhet som ofta känner stor omsorg om djuren, men också en allmänhet vars inställning till försök på mindre djur blivit lite mer tillåtande (enligt Eurobarometern)."
Göteborgs-Postens ledare skrivare om de djurförsöksetiska nämnderna. Det där med att politikerna skulle företräda allmänheten skulle nog klinga mer trovärdigt om diskussionen i nämnderna, besluten som tas - och det som djuren utsätts för som ett resultat av dessa beslut - gjordes offentligt. Om politikerna ska företräda allmänheten, borde då inte allmänheten ges en möjlighet att vara informerad? För hur ska annars allmänheten kunna veta något? Egentligen är det bara Djurens Rätt som håller koll på samtliga de djurförsök som pågår i Sverige, och det är endast vi som lyfter fram dem i dagsljuset - http://www.stoppaplågsammadjurförsök.se/.

Mer i GP om nämnderna: Forskare styr etiska nämnden och JO kritiserar jävig djurförsöksnämnd

4 kommentarer:

 1. I likhet med mycket annat i vårt samhälle är de etiska tillstånden offentlig handling så den som vill kan ta del av dessa vilket

  Michael Axelsson
  /Forskare/

  SvaraRadera
 2. Kan inte låta bli att kommentera den anonyma forskarens som tydligen intervjuats

  Personligen tycker jag man skall kunna stå för sina åsikter och inte gömma sig bakom annonymitet. Onekligen vet inte personen mycket om regelverket i USA för de har ett väl utbyggt regelverk som i en del fall går längre än de svenska reglerna. Hans/hennes åsikter om de djurförsöksetiska nämnderna representerar heller inte den allmänna åsikten bland forskare. Vi måste ha en dialog mellan olika intressegrupper det är bara så vi kan utveckla verksamheten och se till att de djurförsök som utförs görs enligt regler och forordningar och på ett etiskt försvarbart sätt

  Michael Axelsson
  /Forskare/

  SvaraRadera
 3. Djurförsök utförs aldrig på ett etiskt försvarbart sätt.

  SvaraRadera
 4. Tycker man att djurförsök per definition är omöjliga att försvara etiskt har man rimligtvis inget att göra i en djurförsöksetisk nämnd.

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.