27 maj 2011

Postitivt och negativt om djurförsök

Regeringen vill, utifrån ett nytt EU-direktiv, minska antalet djur som används i försök. Därför tillsatte landsbygdsminister Eskil Erlandsson under gårdagen en utredning där Jordbruksverket m.fl. ska utarbeta ett förslag till hur alternativa metoder ska få större genomslag i Sverige. Detta är positivt och förhoppningsvis kommer utredningen resultera i att färre djur behöver plågas och dödas i olika experiment.

Mer negativt blir det dock när man kommer till den dagliga hanteringen av djurförsöken, en hantering som äger rum i de djurförsöksetiska nämnderna. I en artikel i Skånskan idag berättar en miljöpartistisk politiker om att beslut tas utan diskussion, och att hon nu tvingats lämna den djurförsöksetiska nämnden beroende på, som hon uppfattar det, att hon stått upp för djuren:
"Ofta har hon hänvisat till vetenskapliga artiklar där det redovisas alternativa och skonsammare sätt att utföra djurförsök än de som föreslås i ansökningarna.
Ulrika Hansson har inte upplevt att de andra ledamöterna i nämnden, förutom en representant från organisationen Djurens rätt, har lyssnat till hennes argument.
– Nämnden godkänner ansökningarna utan någon som helst diskussion, utan att ta till vara på de uppgifter som jag för fram, säger Ulrika Hansson."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.