17 mars 2010

Djurskyddskritik mot länsstyrelsen i Stockholm för jakt med lockfågel

Fortfarande används lockfåglar i jakt. Det innebär att man sätter en levande fågel i en bur och lurar in duvhöken, som är djuret man vill fånga in, i en bur bredvid. Länsstyrelsen i Stockholm har gett tillstånd till detta men kontrollerar inte djurskyddet.

- Fångst av vilda djur med hjälp av levande lockfågel i fällor innebär ett stort lidande inte bara för duvorna utan även för duvhöken. De kan bli sittande lång tid i trånga burar utan mat och i kyla och snö, säger Siw Ågren, enhetschef på Djurens Rätt.

- Det är skandal att länsstyrelsen inte tar på sig något som helst tillsynsansvar. Det enklaste vore att inte ge några tillstånd för denna uråldriga och grymma jaktform eftersom djurskyddet inte kan tillgodoses.

Fångst av vilda djur med hjälp av levande lockfågel i fällor, främst duvor, förekommer på ett flertal gods och större gårdar. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för detta men de kontroller som gjorts vid fällorna har utförts av privatpersoner och ideella organisationer.

- Vi måste beakta att duvorna sitter i trånga utrymmen och att de mot sin natur tvingas till markvistelse hela dygnet. De sitter alldeles intill det fångade rovdjuret vilket duvan upplever som mycket stressande. Hur ställer sig länsstyrelsen till detta ur djurskyddsetisk synpunkt? frågar Siw Ågren, som också ifrågasätter att duvhöken jagas, trots att den är fredad.

I vårt pressrum finns skrivelsen till Stockholms län, liksom ett pressmeddelande rörande jakt med lockfågel även i Södermanlands län.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.