6 juni 2011

Tack för denna gång!

Djurens Rätts riksstämma är avslutad för denna gång. En sammanfattning av det viktigaste finns här, där du även hittar två videoklipp och två bildgallerier från stämman, liksom en hel en del ytterligare läsning (som bl.a. intervjuer med mottagarna av Guldråttan, en granskning av majoriteten män i talarstolen och av en billigare stämma).

Men "gömt" i sammanfattningen av lördagens och söndagens stämmoförhandlingar finns en del ytterligare beslut som det kan vara intressant att ha koll på. Så som att:
 • Djurens Rätt numera har en ny paroll - "För ett samhälle fritt från djurförtryck".
 • val till Forska utan Djurförsöks styrelse inte längre kommer att ske på Djurens Rätts riksstämmor.
 • Djurens Rätt ska jobba för att fåglar inte ska få hållas i bur som sällskapsdjur
 • arbetsområdet Veganism/konsument kommer att heta just detta, åtminstone fram till 2013.
 • medlemskategorierna "ungdom", "pensionär", "junior" och "ungdom och juniormedlem" inte finns kvar, utan istället har sammanförts till en gemensam medlemskategori som heter "Årsmedlem med reducerad avgift", med en avgift på 100 kr per år.
Det sägs att om man inte är förkyld efter en stämma så har man inte ansträngt sig tillräckligt. Så för att inte riskera att uppfattas som att inte ha ansträngt mig tillräckligt har jag dragit på mig just precis en förkylning. Men det är nog inte detta jag kommer minnas mest med stämman i Borås 2011. Det är snarare engagemanget hos så många, 88:an-bollarna, värmen, morgonpigga parkeringsvakter, Ellagården, bussen med glastak som min son gillade, det nya med påverkanstorg, raggarbilarna som dundrade förbi hotellfönstret på kvällarna, hedersmedlemmarna (och förebilderna) Birgitta och Helen, Pinocchio-statyn som jag aldrig såg, diskussionen om statliga hundar, promenaden genom att nyvaket Borås en söndagsmorgon, att ha lite för mycket att göra för att hinna med annat jag borde göra och avslutningsvis, och igen – engagemanget hos alla de som är där. Dagar när det inte är lika roligt att gå till jobbet som andra dagar är det bara att tänka tillbaka på människorna som ingår i den djurrättsorganisation jag har förmånen att arbeta för. Det inspirerar och motiverar.

Ses på stämman 2013, och konferensen däremellan!

16 kommentarer:

 1. Det konstigaste på hela stämman var när chefredaktören gick upp och sa att medlemmar inte ska bestämma över innehållet i hans tidning. När slutade tidningen vara en del av Djurens Rätt? Eller finns det något särskild anledning till att han inte vill att kycklingindustrin ska granskas i tidningen??

  SvaraRadera
 2. Jonas Nilsson9 juni 2011 11:37

  Som anställd på Djurens Rätt har man bland annat uppgiften att komma med sakinformation för att ombuden på stämman ska ha korrekt underlag för sina beslut. Det jag gjorde var att upplysa om de olika nivåer för beslut kring tidningen som finns: stämman beslutar om inriktning, styrelsen om policy, redaktionen om enskilt innehåll. Då går det på tvärs med ett stämmobeslut om att kycklingar ska ägnas mer utrymme i tidningen (Hur mycket mer (i senaste numret rörde drygt ett uppslag ägg/kycklingar/hönor), på bekostnad av vilket annat material etc är följdfrågor som stämman inte svarar på.)

  Som jag också sa har jag inget alls emot att granska kycklingindustrin, tvärt om, och jag lever inte heller i föreställningen att Djurens Rätt är "min" tidning.

  Jonas Nilsson
  Chefredaktör

  SvaraRadera
 3. Den INRIKTNING som medlemmarna vill ha är mer fokus på kycklingar. Det var inte färdiga artiklar eller ens uppslag till artiklar som beslutades om, det var bara inriktningen.

  Men Jonas du menar att det är chefredaktören som bestämmer om kyckling ska granskas i tidningen, eller inte?

  förslag: Om det är svårt att för en enskild anställd att bestämma vad som ska proriteras bort gör att få plats med kyckling, så kan du väl fråga fler anställda? :-)

  SvaraRadera
 4. Burhöns uppmärksammas enormt mycket i Djurens Rätts verksamhet. Namninsamlingar kampanjer osv. Nu gällde frågan istället kycklingar. Det är inte samma sak. Det är övergrepp om ca 70 miljoner individer bara i sverige. Övergrepp som till och med vår egen tidning blundar för.

  Det finns inget om kycklingar, men du säger att det gör det. Varför gör du så? Jag sitter med tidningen här och ser inget uppslag med kycklingar, som du säger ska finnas.

  Undangömt längst bak står lite om burhöns (obs inte kycklingar), men jag ser definivt inget om kycklingar.Ge gärna läsanvisning till hur man hittar, om det nu skulle finnas där utan att jag klara av att hitta det.

  SvaraRadera
 5. Måste säga en sak till.... Att inte medlemmarna ska kunna bestämma att artiklar i tidningen ska visa situationen för kycklingar är ju helt absurt. Är det en enda anställd som bestämmer allt?

  SvaraRadera
 6. Jonas Nilsson13 juni 2011 12:33

  Hej Hanna och Jessica (och andra läsare),

  Redaktionen skriver med glädje om kycklingar (eller ja, det är ju inte ett så glädjande ämne, men ni förstår). Att skriva om det ingår i tidningens uppdrag så som det definieras i nuvarande tidningspolicy (beslutad av förbundsstyrelsen):

  ”Tidningens uppdrag gentemot läsarna/medlemmarna är att beskriva och diskutera de frågor och sakförhållanden som har betydelse för att uppnå ett samhälle som respekterar djurens rättigheter.

  - Ge läsarna möjlighet att fördjupa sitt djurrättsliga kunnande, intresse och engagemang,

  - kritiskt granska rådande samhällsnormer från ett djurrättsperspektiv,

  - ge utrymme till debatt med syfte att engagera läsarkretsen och att driva på samhällsförändringar i en djurrättslig riktning.

  Tidningen ska i perspektiv och ämnesval företräda Förbundet Djurens Rätts värderingar (se idé- och handlingsprogram) samt granska och återspegla

  organisationens inre och yttre liv.”

  Det finns också en s.k. tidningsplattform (beslutad av förbundsstyrelsen) som ger mer detaljerade riktlinjer om hur materialet i tidningen tas fram. Där står bland annat detta:

  ”[Chefredaktören] planerar och genomför produktionen av tidningen utifrån tidningspolicyn och denna plattform. Till sin hjälp har chefredaktören dels sin redaktion, dels en redaktionskommitté. /---/ I redaktionskommittén sitter representanter från såväl verksamheten som ägarna (förbundsstyrelsen). Redaktionskommitténs uppgift är att under planeringen av kommande nummer bistå med råd avseende strategiska överväganden kring kommande nummers innehåll.”

  Återigen: vi/jag har inget emot att skriva om kycklingars situation. Och om arbetet för kycklingars situation blir mer framträdande i förbundets arbete återspeglas det självklart i tidningen. Men riksstämmans roll när det gäller tidningen har (åtminstone tidigare) ansetts vara att reglera genom stadgebeslut, styrelsens att styra genom policybeslut. Det jag på stämman flaggade för var det faktum att stämman med sitt direkta beslut om innehåll i tidningen ruckade på den ordningen. Det får stämman förstås gärna göra, och min enkla uppgift var/är att ge ombuden relevant underlag inför sitt beslut. Det var också avsikten med mitt inlägg – inget mer, inget mindre.

  Jonas Nilsson
  Chefredaktör

  Ps. Jessica: det material i senaste numret jag refererar till (som handlar om ägg/kycklingar/hönor) är sista uppslaget + fråga/svar på s. 4 – det är korrekt att de kycklingar som avses är de i äggindustrin.

  SvaraRadera
 7. Jonas Nilsson, som journalist kan du förstås formulera dig väl och du har förstås att följa vad riksstämman har beslutat och därefter förbundsstyrelsen, men det är lite störande att du tycks vara så nöjd med sakernas tillstånd.
  Det kan uppfattas som att tidningen Djurens Rätt är din tidning och inte organisationens och detta är ett märkligt förhållande.

  SvaraRadera
 8. Chefredaktören skriver själv att ” stämman beslutar om inriktning”.
  ”Kycklingindustrin” är just en inriktning, hur mycket citatet från olika policys som än slängs in här.

  Kycklingindustrin är som ”Jakt”, eller ”Djurförsök”. Det är något för tidningen att rikta in sig mot.

  Antingen vill inte Chefredaktören rapportera om kycklingindustrin lidande, eller så vill han inte att medlemmarna ska vara med och bestämma tidningens inriktning. Jag vet inte vilket det är.

  Kycklinginsustrin är för övrigt en helt annan inriktning än äggindustrin. Jag förstår inte varför de båda klumpas ihop till en och samma av tidningen. Kycklingindustrin eller kycklingars lidande påverkas inte det minsta av att färre hönor sitter i bur.

  Det hela är mystiskt. Varför inte bara vara glad för att få ett tydligt besked från medlemmarna över vad de vill med tidningen?

  SvaraRadera
 9. Jonas Nilsson14 juni 2011 19:17

  Stämman får självklart besluta vad den vill som ryms inom stadgarna. Det är över huvud taget inte ifrågasatt. Däremot har jag upplyst om att det är kutym att stämman inte beslutar om det enskilda innehållet i tidningen, men om den så önskar: kör i vind. Med beslut om inriktning menar jag dock beslut i frågan om tidningen ska vara en redaktionell produkt eller inte, snarare än om den ska inriktas på att skriva mer eller mindre om någon av de djurutnyttjande industrierna (eller om jakt eller om djurförsök). Styrelsen utformar med det som ledning olika policys, och vi anställda gör utifrån dessa det redaktionella jobbet.

  Redaktionen gör således den bästa tidning vi kan för Djurens Rätts medlemmar, i enlighet med de pressetiska riktlinjerna, de beslut som Djurens Rätt fattar och det arbete förbundet bedriver (mot till exempel djurförsök, jakt och de djurutnyttjande industrierna). Vi är ganska nöjda med det vi hittills åstadkommit, alldeles särskilt de senaste numren, men kan alltid bli bättre och tar gärna emot synpunkter på det vi gör. På sistone har vi fått fler än vanligt och är nästan överväldigade av den till allra största delen positiva responsen. Om tidningen däremot generellt uppfattas som ”min” är vi inte nöjda – eftersom så inte är fallet och det heller inte är vårt mål.

  Stämman beslutade bland annat om en läsarundersökning (som en del av en attitydundersökning bland medlemmarna) som skulle genomföras under 2011 (och 2013). Kanske ska vi återkomma till den här diskussionen när undersökningen är klar?

  Jonas Nilsson
  Chefredaktör Djurens Rätt

  SvaraRadera
 10. Med all respekt för era beundrarbrev…

  Ett stämmobeslut står över beundrarskarans åsikt. Det står också över vad förbundsstyrelsen tycker, eller ”pressetiska riktlinjer”. Vad stämman bestämmer är det som gäller. Stämman representerar ALLA medlemmar. Era beundrarbrev, representerar hur många ungefär? Några tiotal?

  Tidningen är medlemmarnas. Inget annat. Om kutymen varit att chefredaktören med entourage bestämmer allt, så är det hög tid att ändra på det.

  Jag vet att Djurens Rätt arbetar mot kycklingindustrin, men det uppmärksammas inte i tidningen. Däremot görs det reklam för delikatobollar, och det framhålls hur dyrt det är att äta vegansk mat (!!!) Såvitt jag vet har Djurens Rätt i sin verksamhet inte särskilda satsningar för att uppmärksamma att det är dyrt/svårt att bli vegan, eller att göra reklam för delikato. Att tidningen bara rapporterar om vad som händer i organisationen – som du gör sken av i inläggen ovan – är uppenbart inte sant. Ni gör egna nyheter. Och uppdraget medlemmarna nu gett er är att göra nyheter av kycklingindustrin.

  Chefredaktören, tänker du respektera stämmobeslutet?

  SvaraRadera
 11. Jonas Nilsson15 juni 2011 12:52

  Hej igen.

  Jessica, självklart respekterar jag stämmans beslut. Varifrån har du fått misstanken att jag inte skulle göra det?

  Jag har inte hävdat att tidningen bara skriver om det som händer inom organisationen -- däremot att vi behandlar de områden förbundet betecknar som sina: grovt avgränsat djurrätt och djurskydd (och det som har samband med arbetet för djuren).

  När det gäller ämnen som delicatobollen och kostnaden för vegomat faller de mer specifikt under förbundets arbetsområde veganism/konsument. Den ansvarige för området (Gabriella Terneborg) har självklart varit involverad i den delen av vårt arbete.

  Så jobbar vi också när det gäller förbundets övriga verksamhet. Det finns de som tror annorlunda, Jessica verkar vara en av dem, men den bilden av verkligheten stämmer inte. Tack och lov, får man väl tillägga.

  Jonas Nilsson
  Chefredaktör

  Ps. De pressetiska reglerna syftar till att ge den enskilde ett skydd mot publicitetsskador utöver det som lagen erbjuder. De finns att läsa här: http://www.po.se/regler

  SvaraRadera
 12. Hej Chefredaktören! Bra med pressetiska riktlinjer!

  Och kul att du tänker följa det medlemmarna bestämt, och nu skriva om kycklingindustrin i kommande numren av tidningen. Du har faktiskt inte varit särskilt tydlig med detta fram tills nu. Du kanske ska jobba på att bli tydligare? ;-)

  Bra vore också om du inte fortsätter tro att arbetet mot kycklingindustrin täcks in av att skriva artiklar om burhöns. Det kanske finns anställda i det ämnet också som kan hjälpa redaktionen? :-)

  SvaraRadera
 13. Jonas Nilsson16 juni 2011 16:18

  Bästa "Anoymous",

  Om du fortsätter läsa det jag skriver som djurindustrin läser djurskyddslagen kommer vi nog inte längre än hit. Men fint att du är så gladlynt i alla fall.

  Jonas Nilsson
  Chefredaktör

  SvaraRadera
 14. Jonas: Var har "Anoymous" misstolkat det du skrivit?

  SvaraRadera
 15. Jo, utveckla gärna. Det jag skrev var 1) kul att du skriver om kycklingindustrin i kommande tidningsumren. För att det säger du att du ska. Och jag tycker det är kul. Gladlynt??

  och 2) du har ansett att tidningen uppmärksammat kycklingindustrin genom att berätta om burhöns. Det framgår också av tråden här ovan.

  Vad av detta har jag missuppfattat?

  SvaraRadera
 16. Nu kanske diskussionen på denna tråd ligger nere men jag ger det ändå ett försök.

  Det var riktigt roligt på årets stämma med påverkanstorg mm. Jag ser nu att inläggen främst har handlat om tidningen. Då vill jag också komma med en kommentar.

  Jag tycker att tidningens inriktning idag är fel. Jag vill se mer om vad förbundet gör med mina pengar jag varje månad betalar. Det kan jag inte se idag i tidningen.
  Vad gäller Delicatobolls-artikeln var det Mikael Mildén som skrev den och inte av Gabriella Terneborg skriver konsumentsidorna (vilka är jättebra). På vilket sätt var hon inblandad i delicatobollsartikeln? Och vad jag kan se om matkassen där du jämförde Vego-kassen med "allätar-kassen". Hur var Gabriella Terneborg inblandad i den artikeln? Det är ju du Jonas som står som skribent på den.
  Själv tycker jag att den artikeln var dålig då det inte går att jämföra de båda matkassarna. Vardagsmat för en allätare är inte likadan som en vegetarian/vegan.

  Intressant också att du inte vill att medlemmarna inte ska bestämma om vad som ska stå i tidningen. Kommer inte ihåg vem som sa vad nu men jag tror att det var någon i FS som sa att tidningen var medlemmarnas vilket borde innebära att stämman kan fatta beslut om inriktningen.

  Sammanfattningsvis vill jag som sagt se vad Djurens Rätt gör, vilka kampanjer vi bedriver, framgångar mm, alltså allt som mina pengar går till.

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.