29 november 2011

Corren om de etiska nämnderna och Djurens Rätt

"Kanske vore det bättre att plocka bort djurrättsorganisationernas representanter ur nämnderna.
I dag består nämligen de djurförsöksetiska nämnderna av jurister, forskare, djurtekniker, politiker och representanter för djurskyddsorganisationer, till exempel Djurens Rätt.
Men Djurens Rätt motsätter sig alla former av djurförsök. Att de är representerade i de etiska nämnder som avgör om djurförsök får utföras är lika orimligt som om antiabortorganisationen Ja till livet satt i den etiska nämnd som prövar ansökningar om sena aborter.
Förhållandet mellan djur och människa är omtvistat. Den extrema position som många inom djurrättsrörelsen har - att djur har samma värde och rättigheter som människor, och att det därför alltid är fel att äta djur eller använda dem i djurförsök - är dock ingen majoritetsuppfattning, och riskerar dessutom att urholka viktiga principer om alla människors lika värde och mänskliga rättigheter."
Från ledaren När djurrätten blir inhuman

6 kommentarer:

 1. Svär jag i kyrkan nu, men har inte ledarskribenten helt rätt?!

  Sitter vi och säger nej till allt, så har vi inte i nämderna att göra, för då är det inte en etisk prövning vi gör, då är det bara ett "nej".

  Och sitter vi och säger ja till djurförsök ibland (ofta?) så har vi defintivt inte där att göra. Händer det att Djurens Rätt godkänner djurförsök?

  SvaraRadera
 2. Svära i kyrkan är helt ok (iaf i detta sammanhanget).

  Men Djurens Rätt sitter inte och säger nej till allt, långt därifrån. Djurens Rätt säger nej (eller reserverar sig, som det rör sig om här) till de fall som är mest tveksamma, där det finns djurfria metoder, de mest plågsamma osv. Det är ett avvägande som Djurens Rätts representanter i nämnderna gör. Och jag är rätt säker på att Corren inte har bemödat sig med att se på hur vårt arbete i dessa nämnder ser ut.

  Din andra poäng är absolut relevant. Vi säger inte ja till försök som så, men vi ingår i en process som godkänner massor med försök, och dömer mängder av djur till lidande och död. Vi sitter i nämnderna detta för att kunna påverka, för att minska lidandet och för att få möjlighet att stoppa enskilda försök. Men i och med detta ingår vi ju även i detta system, och jag tycker absolut det går att diskutera om Djurens Rätt bör sitta där. Men den diskussionen handlar om detta, inte om de argument som Corren för fram.

  SvaraRadera
 3. Anders: Peters svar är mycket bra. Sen måste vi skilja på den ståndpunkt en part i en nämnd i slutändan intar i form av ett ja eller ett nej till en ansökan och de relevanta argument och faktauppgifter parten bidrar med till nämndens överlägganden. Att någon bara sitter på en stol och säger "nej nej nej" och håller för öronen skulle inte vara produktivt. Men så fungerar det ju inte (även om de som skriver på ledarsidan kanske inbillat sig själva det).

  SvaraRadera
 4. Det finns ju ett regelverk att följa. Sitter man och avslår alla ansökningar på princip så blir man inte långvarig i DFEN. Djurskyddsorganisationerna är vad jag kan se de enda som tar regelverket på någorlunda allvar.

  Länken fungerar inte, ett vanligt förekommande problem på Djurens Rätts internetnärvaro ;)

  SvaraRadera
 5. Ajdå, korrigerat nu. Det är säkert när jag försöker göra 72 saker samtidigt som det kan bli fel ibland - men jag är helt 100 på att den fungerade från början. Men, men - tack för påpekandet!

  SvaraRadera
 6. Vår replik (och Correns svar på den) finns nu på http://www.corren.se/asikter/ledare/?articleId=5864108

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.