18 maj 2007

Huvudmål, politiskpåverkan och kampanjenhetens verksamhetsplan

Eftermiddagens riksstämmoförhandlingar avslutades med 40 minuter långa gruppdiskussioner. Alla Djurens Rätts olika arbetsområden togs upp i de olika grupperna och deltagarna fick själva välja vart de ville närvara.

I gruppdiskussionen för huvudmål, politisk påverkan och kampanjenhetens verksamhetsplan föreslogs teman som ideologi & strategi, huvudmålsinflation och djurrätt i kommunpolitiken.
Malte Lindstam föreslog temat ideologi & strategi. Han har skrivit motionen ”En strategi mot förtryckets orsaker” till årets riksstämma. Under diskussionen hänvisar han till den och anser att det bästa sättet att få människor att bry sig mer om djurrätt är att få dem att bli veganer eller vegetarianer. Några i gruppen tycker att Maltes sätt är för radikalt och anser istället att det bästa sättet att angripa problemet är att få folk att ta avstånd från djurförsök eftersom köttfrågan idag är så pass känslig. Det går inte att pracka på människor en köttfri-ideologi utan det är en mognadsprocess som långsamt växer fram och får folk att sluta äta kött. Det lättaste sättet att påverka är att försöka fatta kollektiva beslut som berör alla. En del tycker att Djurens Rätt inte får gå för långt åt det radikala hållet för det skrämmer bort den stora massan och leder till att man tappar medlemmar. Det gäller att rikta in sig på frågor som ligger lite i mitten och som kan få fler at engagera sig och bli medlem i förbundet.

Under punkten huvudmålsinflation togs det upp att Djurens Rätt har för många huvudmål som gör det luddigt att se vad det arbetas för. Ett förslag var att man istället kunde baka ihop dem för att tydliggöra arbetet. Ett annat förslag är att införa huvudmål för en 5-års period så att de hinner genomföras. Utvärdering en gång om året föreslogs för att se vad som har gjorts i de olika frågorna, och analysera vad som gått fel om det inte gått framåt i någon enskild fråga.

Den sista frågan som togs upp var djurrätt i kommunpolitiken. Anders Ekelund som är nominerad till förbundsstyrelsen för 2007 tog upp frågan och syftar till att djurrätt måste komma in kommunpolitiken. Han anser att det vore bra om Djurens Rätt medlemmar kan gå in i alla olika partier, både i kommuner och riksdag för att kunna påverka inifrån och ta upp djurrättsfrågorna. Detta kan vara ett starkt vapen för at nå de mål som Djurens Rätt strävar efter. Anders föreslog även att Djurens Rätt hjälper politiskt aktiva medlemmar att bilda ett nätverk för att kommunicera med varandra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.