5 juli 2011

Mer från måndagen: Om den biologiska mångfalden och en minskad köttkonsumtion

Under seminariet "En mångfaldig planet – har det någon betydelse? Måste vi välja, mat eller biologisk mångfald?" arrangerat av U&W pratade Naturskyddsförningen om hoten mot den biologiska mångfalden. Bland dessa hot finns spannmålsodlingen avsedd för djurproduktion, något som är väldigt energislösande och i praktiken omöjligt att fortsätta med i framtiden.

Bland de viktigaste åtgärderna för att komma tillrätta med hoten mot den biologiska mångfalden nämndes en minskad köttkonsumtion som den första och viktigaste punkten. Även den analys FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, har gjort visade det ohållbara i dagens köttkonsumtion.

Mikael Robertsson berättade lite om COOP:s djuromsorgsstrategi:Och Djurens Rätts Cecilia Mille ställde en fråga:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.