9 juli 2011

Seminarier i Almedalen om djurskydd inom offentlig upphandling

Tisdagen den 5 juli under Almedalsveckan arrangerade vi ett seminarium om vegetarisk mat i offentlig verksamhet. Men det fanns även ytterligare seminarier på temat upphandling på programmet.

"Djuren - förlorare i upphandlingen?" arrangerades av Djurskyddet Sverige och Vi Konsumenter, även det den 5 juli. Miljöstyrningsrådet redogjorde under seminariet för sina djurskyddskriterier, som bland annat innefattar max 8 timmars transporttid till slakt, bedövning före slakt samt att antibiotika endast får ges till sjuka djur, ej i förebyggande syfte. Det i media (och i Almedalen) omtalade Sigtunamålet togs upp (igen). Monica Sihlén, från ovan nämnda Miljöstyrningsrådet, och Mathias Sylwan, jurist på Sveriges Kommuner och Landsting var eniga om att Förvaltningsdomstolen begick ett misstag när de vände sig till Konkurrensverket med sin fällande dom, istället för att konsultera EU-domstolen. Båda menade att det gjorts en övertolkning av reglerna i LOU, Lagen om offentlig upphandling.

Miljöstyrningsrådet arrangerade därtill ett seminarium med den spännande titeln "Mesta möjliga djurskydd på skoltallriken". Innehållet var snarlikt seminariet ovan, men panelen bestod denna gång av representanter från några av riksdagspartierna (S, M, MP och C). De var alla rörande överens om att djurskyddskrav borde kunna ställas inom ramen för den offentliga upphandlingen, men hade lite olika infallsvinklar.

Några inlägg värda att nämna var Sten Berghedens (M) upprepade av den gamla ramsan om att Sverige har världens bästa djurskydd (alla som läst vår rapport i ämnet vet att det råder delade meningar om det) och Sara Karlssons (S) inpass om att vegetarisk mat också är en möjlighet. Anders Wijkman, som leder en utredning i frågan, var där och passade på att göra ett kort inlägg. Han pekade bland annat på vikten av uppföljning efter upphandling. Utan ordentlig uppföljning är risken stor att grossisterna bluffar, och att konkurrenterna (som vet att den vinnande parten inte lever upp till kraven) överklagar.

Märkligt nog sades knappt ett ord under dessa seminarier om det faktum att en så stor del av marknaden för offentligt upphandlade varor ligger hos två mycket stora grossister, som har väldigt stort inflytande över utfallet i upphandlingsprocesser.

Cecilia Mille, enhetschef och internationellt ansvarig på Djurens Rätt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.