6 juli 2011

Seminariet "Den globala tallriksmodellen"

Cecilia Mille och David Stenholtz närvarade detta seminarium som anordnades av Dyrare mat nu!. Vi fick lyssna till en paneldiskussion om den framtida matproduktionen och hur vi inom ramen för denna ska kunna sörja för goda arbetsförhållanden, gott djurskydd och hushållande av jordens resurser. I panelen satt Helena Jonsson som är just tillträtt som ordförande för LRF, Björn Lindgren, ordförande i Grön Ungdom, även han ny på posten, samt Emma Rung, tf Generalsekreterare för Fairtrade och Johan Sundqvist, vik. förbundssekreterare för Förbundet Vi Unga. Maja Söderberg från Dyrare mat nu! satt med i Panelen men var även moderator för diskussionen. Frågor från publiken var välkomna och de duggade tätt.

Helena Jonsson pratade om vikten av mångfald i produktionen, en noga resurshållning med våra resurser, effektivisera och modernisera lantbruket för att på så vis minska klimatbelastningen. Hon uttryckte skepsis mot frihandel och var negativ mot köttskatt. Niklas Hill från Trinambai Consulting ställde en publikfråga varför LRF lobbar och gör reklam för ökad köttkonsumtion om de är måna om klimatet men Helena svarade då att de inte alls önskar ökad köttkonsumtion.

Emma Rung gav mycket input i frågan om arbetsförhållanden, framförallt i tredje världen.

Björn Lindgren, Johan Sundqvist och till viss del Maja Söderberg var de som lyfte köttets miljöbelastande effekter. Björn var starkt för införandet av köttskatt vilket även Johan verkade vara. Björn lyfte även frågan om rättvisa, att vi måste utrota svälten samt skapa sann glädje i vår mat. Johan var också insatt i frågan om arbetsförhållanden och frihandel och gav en del input i dessa områden då han även uttryckte kritik mot Världsbankens sätt att arbeta efter kolonialismens fall.

Vi gjorde ett inlägg i debatten då det hävdades betydelsen av att ha kvar lantbruksdjur för det öppna landskapets skull genom att peka på det lilla antal som skulle behövas om de tilläts leva sin fulla livslängd samt tilläts gå ute i större utsträckning. Vi fick då hummande medhåll.

David Stenholtz, förbundsstyrelseledamot i Djurens Rätt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.